moncler prix
   
Cilt: 9 Sayı: 1 Yıl: 2002
Cilt: 9 Sayı: 1 Yıl: 2002
  Satın al  
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Kronik Hepatit B Tedavisinde Lamivudin ve İnterferon-? 2b Kombinasyonu
The Combination of Interferon-? 2b and Lamivudine in Treatment of Chronic Hepatit B (2619 defa görüntülendi)
3 - 8
Cengiz PATA, Ali HAFTA, Mehmet ARHAN, Aziz YAZAR, Kamuran KONCA, Duygu DÜŞMEZ, Candan ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Tip 2 Diabetes Mellitusta Tümör Nekroz Faktörü-? ile İnsülin Rezistansı Arasındaki İlişki
The Relation Between Tumor Necrosis Factor-a and Insulin Resistance in Type 2 Diabetes Mellitus (3621 defa görüntülendi)
9 - 14
Haluk SARGIN, Berrin DEMİRBAŞ, Serdar GÜLER, Bekir ÇAKIR, Feridun KARAKURT, Ufuk ÖNDE, Gül GÜRSOY, Yalçın ARAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Otuz Büyük Miktarda Efüzyonlu Perikard Tamponadı Olgu Serisi: Etyolojik Faktörlerin ve Perkütan Kateter Drenaj Tedavisinin Değerlendirilmesi
Thirty Patient's Series with Pericardial Tamponade and Large Effusion: Evaluation of Etiologic Factors and The Efficacy of Percutaneous Catheter Drenage Treatment (3521 defa görüntülendi)
15 - 20
Mehmet KABUKÇU, Fatih DEMİRCİOĞLU, Ekrem YANIK, İbrahim BAŞARICI, Hüseyin YILMAZ, İlhan GÖLBAŞI, Filiz ERSEL TÜZÜNER, Oktay SANCAKTAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Sağlık Ocağı Polikliniğinde Hekim Raporu İstenen Adlî Olayların Demografik Özelliklerle İlişkisi
Relationship Between Demographic Features and Physician Reports to Judicial Cases in Public Health Center (2455 defa görüntülendi)
21 - 25
Musa KONAKÇI, Said BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Pansitopeni Tespit Ettiğimiz 198 Erişkin Olgunun Klinik Değerlendirilmesi
Clinical Analysis of the Our Confirm of Pancytopenia of 198 Adult Cases (4152 defa görüntülendi)
26 - 29
Şâmil ECİRLİ, Ali BORAZAN, Hakkı POLAT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DENEYSEL ÇALIŞMA 
 Değişik Basınç ve Sürelerde Uygulanan Hiperbarik Oksijenin Sıçan Akciğerinde Oluşturduğu Oksidatif Stres
Oksidative Stress in Rat Lung Caused by Hyperbaric Oxygen Exposed in Different Doses (3681 defa görüntülendi)
30 - 35
Şükrü ÖTER, Ahmet KORKMAZ, Muhittin A. SERDAR, Cüneyt GÖKSOY, Hayati BİLGİÇ, Türker KUTLUAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KISA RAPOR 
 Staphylococcus aureus Nedeniyle Oluşan Ülsere-Nekrotik Su Çiçeği Lezyonları ve Bakteremi. A Vitamini Eksikliğinin Rolü?
A Case with Ulcero-Necrotic Chickenpox Lesions and Bacteriemia Due to Staphylococcus aureus. Role of Vitamin A Deficiency? (5078 defa görüntülendi)
36 - 37
Yusuf Ziya ARAL, Emin METE, Füsun KİTAPÇI UYSAL, Uğur DİLMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
OLGU SUNUMLARI 
 RET Proto-Onkogen Mutasyonu ve MEN 2A Ailesi
RET Proto-Oncogen Mutation and MEN 2A Family (3898 defa görüntülendi)
38 - 40
Berrin DEMİRBAŞ, Serdar GÜLER, Feridun KARAKURT, İbrahim ŞAHİN, Cavit ÇULHA, Rüştü SERTER, Gül GÜRSOY, Yalçın ARAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Propiltiourasil Tedavisine Bağlı Agranülositoz Gelişen Bir Olgunun Lityum Karbonat ile Tedavisi
A Case of Propylthiouracil Induced Agranulocytosis with Lithium Carbonate (5236 defa görüntülendi)
41 - 43
Mustafa CESUR, Şenay ARIKAN, Mehmet ARIKAN, Selma KARAAHMETOĞLU, Osman MÜFTÜOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEMELER 
 COX-2, İnhibitörleri ve Böbrek
COX-2, Its Inhibitors and The Kidney (4719 defa görüntülendi)
44 - 48
Ahmet A. KIYKIM, Şali ÇAĞLAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir