moncler prix
   
Cilt: 8 Sayı: 4 Yıl: 2001
Cilt: 8 Sayı: 4 Yıl: 2001
  Satın al  
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Seksenbeş Prolaktinoma Olgusunun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri, Tedavi Yaklaşımları ve Prognozların Analizi
Clinic and Laboratory Featmen, Treatment Approach and Prognostic Analysis of Eightyfive Prolactinoma Cases (4004 defa görüntülendi)
153 - 160
Seyfettin KÖKLÜ, Alper GÜRLEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Anti-HCV Antikor Pozitif Hastalarımızda ANA, AMA ve Anti-LKM-1 Antikorlarının Varlığı
ANA, AMA and Anti-LKM-1 Antibodies in Anti-HCV Positive Patients (4483 defa görüntülendi)
161 - 165
Metin SİNGAN, Erdal ESKİOĞLU, Yücel ÜSTÜNDAĞ, Tankut KÖSEOĞLU, Enver ÜNER, Kerem SEZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Yenidoğan Sepsislerinin Tanısında a-1 Asit Glikoprotein, C-Reaktif Protein, İnterlökin-1b, İnterlökin-6 ve Tümör Nekroz Faktör-a Seviyeleri
Alpha-1-Acid Glycoprotein, C-Reactive Protein, Interleukin-1b, Interleukin-6 and Tumor Necrosis Factor-a Levels in Diagnosis of NeonatalSepsis (4003 defa görüntülendi)
166 - 171
Hanifi SOYL*, Ahmet ÇIĞLI, Fatma PELİK, Aysun BAY, N. Onur KUTLU, Ünsal ÖZGEN, Ayşehan AKINCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kayseri'de İlköğretim Okullarında Pediculus humanus capitis Yaygınlığının Araştırılması ve Permethrin (Kwellada)ile Tedavisi
Investigation of the Prevalence of Pediculus humanus capitis in Kayseri in Primary Schools and Treatment with Permethrin (Kwellada) (2604 defa görüntülendi)
172 - 178
Süleyman YAZAR, Bülent ALTUNOLUK, M. A. Aslan AKMAN, Müzeyyen BİRHAN, Berna HAMAMCI, İzzet ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEMELER 
 Yeni Bir Hepatit Etkeni: Hepatit G Virüsü-GB Virüs C
A Novel Hepatitis Virus: Hepatitis G Virus-GB Virus C (5458 defa görüntülendi)
179 - 190
M. Fevzi ÖZSOY, Şaban ÇAVUŞLU, Alaaddin PAHSA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Lenfoproliferatif Hastalıklar ve Ateş
Lymphoproliferative Diseases and Fever (6768 defa görüntülendi)
191 - 195
Gültekin GENÇTOY, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kalp Yetmezliği ve Böbrek
Kidney in Heart Failure (4199 defa görüntülendi)
196 - 201
Levent FİLİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
 
İndeks (370 defa görüntülendi)
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir