moncler prix
   
Cilt: 7 Sayı: 4 Yıl: 2000
Cilt: 7 Sayı: 4 Yıl: 2000
  Satın al  
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler ve Hipofosfateminin Önemi
Prognostic Factors and Importance of Hypophosphatemia in Small Cell Lung Cancer (2246 defa görüntülendi)
165 - 173
Mustafa PEHLİVAN, Oya İTİL, Uğur YILMAZ, Mehmet N. ALAKAVUKLAR, Atilla AKKOÇLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Diyabetik Nefropati ve Anjiyotensin 1 Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmi
Diabetic Nephropathy and Angiotensin 1 Converting Enzyme Gene Polymorphism in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus (1888 defa görüntülendi)
174 - 180
Serdar GÜLER, Bekir ÇAKIR, Rıdvan Seçkin ÖZEN, Özlem DURMUŞ, Funda Elif ORKUNOĞLU, Zeynel BEYHAN, Necat İMİRZALIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Üst Ekstremite Spastisitesinin Tedavisinde Botulinum A Toksini
A Toksini Botulinum Toxin A in Upper Limb Spasticity Treatment (3121 defa görüntülendi)
181 - 185
Gülçin KAYMAK KARATAŞ, Jale MERAY, Vesile SEPİCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Behçet Hastalarında Helicobacter pylori Antikor Prevalansı
Prevelance of Helicobacter pylori Antibodies in Behcet's Disease (2257 defa görüntülendi)
186 - 188
F. Alper TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Benign ve Malign Efüzyonlu Hastaların Ayırıcı Tanısında CA125 Bakılması Yararlı mı?
Is it Useful to Detect CA125 in Differential Diagnosis of Patients with Benign and Malignant Effusion? (2050 defa görüntülendi)
189 - 192
Özlem ER, Berna ÖKSÜZOĞLU, Ali ÖZ, Hulki GENÇ, Saadet AKDUR, Mustafa ESEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
OLGU SUNUMLARI 
 Lenfadenopati Ayırıcı Tanısında Kikuchi-Fujimoto Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
Kikuchi-Fujimoto Disease: As a Reason of Servical Lymphadenopathy a Case Report (4200 defa görüntülendi)
193 - 197
Ulufer ÇELEBİ, Ünsal HAN, Okan YAYAR, Güven ÇELEBİ, İ. Safa YILDIRIM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KISA RAPOR 
 Özefagus ve Mide Kanserli Hastalarda Serum Cu, Zn ve Mn Düzeyleri
The Levels of Serum Cu, Zn and Mn in Esophagus and Gastric Cancer Patients (2294 defa görüntülendi)
198 - 200
İlyas TUNCER, Hanefi ÖZBEK, İsmail UYGAN, Kürşad TÜRKDOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEMELER 
 Ailevi Akdeniz Ateşinin Değişen Yüzü: Patofizyolojide ve Tanıda Genetik Özellikler
The Changing Face of Familial Mediterranean Fever: The Genetic Features in Pathophysiology and Diagnosis (4485 defa görüntülendi)
201 - 204
Ahmet Alper KIYKIM, Bülent ALTUN, Mustafa ARICI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Acil Servise Senkop ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Evaluation and Management of Patients with Syncope in the Emergency Department (3575 defa görüntülendi)
205 - 210
Cüneyt AYRIK, Özgür KARCIOĞLU, Gürkan ERSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir