moncler prix
   
Cilt: 7 Sayı: 3 Yıl: 2000
Cilt: 7 Sayı: 3 Yıl: 2000
  Satın al  
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Akciğer Kanseri ve Hiperkalsemi
Lung Cancer and Hypercalcemia (4539 defa görüntülendi)
111 - 117
Meral GÜLHAN, Bahar KURT, Zeliha APAYDIN, Türkan ERYILMAZ, Nermin ÇAPAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Sağlıklı Kişilerde Platelet Fonksiyonlarının Yaş ile İlişkisinin Tam Kan Agregometresi ile Araştırılması
Investigation of the Relationship Between Age and Platelet Functions with Whole Blood Aggregometry (5449 defa görüntülendi)
118 - 123
Gülsan TÜRKÖZ SUCAK, Münci YAĞCI, Gülriz ERSÖZ, Rauf HAZNEDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Ağrılı Diabetik Nöropati Tedavisinde Meksiletin ve Amitriptilin
Treatment of Painful Diabetic Neuropathy with Mexiletine and Amitriptiline (3293 defa görüntülendi)
124 -127
Yaşar ÖZKUL, Tunzele SEYDALIYEVA, İmran ŞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Çocuklarda Human Parvovirüs B19 Seroprevalansı
Human Parvovirus B19 Seroprevalence in Children with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (3277 defa görüntülendi)
128 - 131
Etem ÖZKAYA, Namık ÖZBEK, Orhan AKTEPE, Engin GÜVENER, Çiğdem ALTAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Antifosfolipid Antikorları Pozitifliği
Antiphospholipid Antibodies Positivity in the Recurrent Fetal Loss (3907 defa görüntülendi)
132 - 136
Hasan KAYA, M. Celal APAYDIN, A. Rıza ODABAŞ, Şuca SADİOĞLU, Güngör AKÇAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Multipl Myelomda Serum Ferritin Düzeyi ile Kemik İliği Demir Depolarının İlişkisi
The Relationship Between Serum Ferritin Concentrations and Bone Marrow Iron Stores in Multiple Myeloma (3436 defa görüntülendi)
137 - 140
Münci YAĞCI, Gülsan TÜRKÖZ SUCAK, Rauf HAZNEDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Tiroid Fonksiyon Bozukluklarında Tedavi Öncesi ve Sonrası Büyüme Hormonu ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri
The Levels of Growth Hormone and Insulin-like Growth Factor-1 in Thyroid Dysfunctions Before and After Treatment (6187 defa görüntülendi)
141 - 144
Ender ARIKAN, Sait GÖNEN, Tevfik SABUNCU, Hüsrev HATEMİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
OLGU SUNUMLARI 
 Ürinotoraks: Az Görülen Bir Plevral Effüzyon Nedeni
Urinothorax: An Unusual Pleural Effusion (6069 defa görüntülendi)
145 - 147
Ayşegül ÖRS ZÜMRÜTDAL, Okan BAKINER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Behçet Hastalığı: İki Farklı Tedavi Yaklaşımı
Behçet's Disease: Two Different Therapy Modalities (4192 defa görüntülendi)
148 - 152
Turan ACICAN, Özlem URAL GÜRKAN, Banu ERİŞ, Peri ARBAK, Akın KAYA, Belma ÇOBANLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Refetoff Sendromu: Olgu Sunumu
Refetoff Syndrome: Case Report (3949 defa görüntülendi)
153 - 154
Haluk SARGIN, Berrin DEMİRBAŞ, Serdar GÜLER, Feridun KARAKURT, Gül GÜRSOY, Rüştü SERTER, Yalçın ARAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEMELER 
 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Etyopatogenezindeki Olası Mekanizmalar ve Mediyatörler
Possible Mechanisms and Mediators in the Etiopathogenesis of Inflammatory Bowel Diseases (4640 defa görüntülendi)
155 - 161
Berna K. OKTAR, İnci ALİCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 ALT Yüksekliğinin Nadir ve İlginç Bir Sebebi: Dorfman-Chanarin Sendromu
Sendromu Seldom and Interesting Cause of the Elevation in the ALT: Dorfman-Chanarin Syndrome (4805 defa görüntülendi)
162 - 164
Mehmet CAN, Vedat TURHAN, Polat EYİGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir