moncler prix
   
Cilt: 8 Sayı: 2 Yıl: 2001
Cilt: 8 Sayı: 2 Yıl: 2001
  Satın al  
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Protein C, Protein S ve Antitrombin III Düzeyleri
Protein C, Protein S and Antithrombin III Levels in Hemodialysis and Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (2777 defa görüntülendi)
51 - 55
Celalettin CAMCI, Alper SEVİNÇ, Ramazan SARI, Süleyman BÜYÜKBERBER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
 
 Kayısı Kükürtlemesi Yapan İşçilerde Sülfür Dioksit Maruziyetinin Solunum Sistemi Üzerine Etkisi
The Effect of Sulfur Dioxide Exposure on Respiratory Systems of the Workers Involved in Apricot Sulfurization (4654 defa görüntülendi)
056-063
Nurhan KÖKSAL, Münire GÖKIRMAK, H. Canan HASANOĞLU, Zeki YILDIRIM, Ahmet GÜLTEK  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Bruselloz Tanısı Alan 27 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of 27 Children with Brucellosis (2768 defa görüntülendi)
064-069
Ömer Faruk AYDIN, Necdet KUYUCU, Cengiz KARA, Mutlu YÜKSEK, Avni SARAÇ, Tahsin TEZİÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Seçilmiş Bir Hipertansif Hasta Grubunda Yüksek SekonderHipertansiyon Sıklığı ve Tanısal Yaklaşım
High Frequency of Secondary Hypertension in A Selected Patient Group with Hypertension andDiagnostic Approach (4077 defa görüntülendi)
070-074
Mustafa ARAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Normokalsemi ile Seyreden Ektopik Paratiroid Adenomu: Olgu Sunumu
Clinic and Laboratory Featmen, Treatment Approach and Prognostic Analysis of Eightyfive Prolactinoma Cases (4615 defa görüntülendi)
075-078
Zeliha HEKİMSOY, Ayşin HARMANDA, Osman ÖZEL, Rüstem ŞENER, Fatma TATAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Asit Hemoliz Testi Pozitif Tip 1 Kongenital Diseritropoetik Anemili Bir Olgu
A Case with Congenital Dyserythropoietic Anemia Type 1 with Positive Acidified Hemolysis Test (3389 defa görüntülendi)
079-082
Gürhan KADIKÖYLÜ, Mediha AYHAN, A. Zahit BOLAMAN, H. Meltem SÖNMEZ, Celalettin CAMCI, Taşkın ŞENTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Staphylococcus aureus'a Bağlı İnfektif Endokardit: Metastatik Apse Komplikasyonları ile Seyreden Bir Olgu
Infective Endocarditis Due to Staphylococcus aureus:A Case Report with the Complications of Metastatic Abscess (4373 defa görüntülendi)
083-087
Emine ALP, Bilgehan AYGEN, Orhan YILDIZ, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Hiperkolesterolemi Tedavisinde Statinler
Statins in the Therapy of Hypercholesterolemia (3144 defa görüntülendi)
088-095
Aylin YILDIRIR, Giray KABAKCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Anjiotensin Reseptörleri ve Antagonistleri
Angiotensin Receptors and Antagonists (2976 defa görüntülendi)
096-100
Engin GÜNEY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir