moncler prix
   
Cilt: 7 Sayı: 2 Yıl: 2000
Cilt: 7 Sayı: 2 Yıl: 2000
  Satın al  
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş: 40 Olgunun Değerlendirilmesi
Fever of Unknown Origin: Evaluation of 40 Cases (2967 defa görüntülendi)
55 - 61
Mustafa ARAZ, Vahap OKAN, Fatma SIRMATEL, Fikret DEMİRCİ, Yalçın KEPEKÇİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Migren Proflaksisinde Flunarizin ve Amlodipin
Flunarizine and Amlodipine for Migraine Prophylaxis (2727 defa görüntülendi)
62 - 65
Yaşar ÖZKUL, Nevin YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kronik Myeloproliferatif Hastalıklarda Myelofibrozis ile Platelet Alfa Granül Salınım Ürünleri ve İmmün Kompleksler Arasındaki İlişki ve 1,25 Dihidroksivitamin D3 Etkisi
The Relationship Between Platelet Alpha Granule Release Products and Immune Complexes with the Degree of Myelofibrosis in Myeloproliferative Disorders and the Effect of 1,25 Dihydroxivitamin D3 on Fibrosis (5462 defa görüntülendi)
66 - 74
Rauf HAZNEDAR, Gülsan TÜRKÖZ SUCAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Demir Eksikliğinin Erken Teşhisinde Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW)'nin Değeri
The Importance of Red Cell Distribution width (RDW) in the Early Diagnosis of Iron Deficiency (9123 defa görüntülendi)
75 - 77
Ali KESKİN, Aziz POLAT, Tufan TÜRK, Yurdaer SERMEZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Hiperürisemili Hastalarda Plazma Total Homosistein Düzeyleri
Plasma Total Homocystein Levels in Patients with Hyperuricemia (5143 defa görüntülendi)
78 - 84
Çağatay ÖKTENLİ, Zeki YEŞİLOVA, Halil YAMAN, Alper SÖNMEZ, Bekir ÇAKIR, Kemalettin YILMAZ, Çağlayan ÖZDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DENEYSEL ÇALIŞMA 
 Radyasyonun Akciğerlerde Oluşturduğu Oksidatif Hasar Üzerine Melatoninin Etkisi
Effect of Melatonin on Ionizing Radiation-Induced Oxidative Damage in the Lungs (2332 defa görüntülendi)
85 - 89
Fehmi ÖZGÜNER, Ünal ŞAHİN, Ahmet KOYU, Halis KÖYLÜ, Ayhan AKÇALI, Sadettin ÇALIŞKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
OLGU SUNUMLARI 
 Persistan Kloakada Spinal Disrafizm: Rutin Manyetik Rezonans İnceleme Gerekli mi?
Persistant Cloaca Associated with Spinal Dysraphism: Is Routine Magnetic Resonance Imaging Necessary? (3114 defa görüntülendi)
90 - 93
Aydın YAĞMURLU, Hüseyin DİNDAR, Bahri KEYİK, İ. Haluk GÖKÇORA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Salmonella choleraesuis Nedenli Nadir Bir Pyonefroz Olgusu
An Unusual Case of Pyonephrosis Caused by Salmonella choleraesuis (3911 defa görüntülendi)
94 - 96
Doğan ÜNAL, Ercan YENİ, Mustafa ULUKANLIGİL, Gönül ASLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEMELER 
 Kemiğin Paget Hastalığı
Paget's Disease of the Bone (5365 defa görüntülendi)
97 - 103
Zeliha HEKİMSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Melatonin ve Uyku Fizyolojisi
Melatonin and Sleep Physiology (3245 defa görüntülendi)
104 - 109
Levent ÖZTÜRK, Nuran DARIYERLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir