moncler prix
   
Cilt: 7 Sayı: 1 Yıl: 2000
Cilt: 7 Sayı: 1 Yıl: 2000
  Satın al  
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Koledokolitiyazis Tanısında USG ile ERCP Duyarlılık Karşılaştırılması
Comparison of USG and ERCP Sensitivity in the Diagnosis of Choladocholitiasis (5945 defa görüntülendi)
3 - 7
Ersan ÖZASLAN, Yusuf AKCAN, Ali Rıza SOYLU, Yusuf BAYRAKTAR, Serap ARSLAN, Bülent SİVRİ, Burhan KAYHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Geç Başlangıçlı Sistemik Lupus Eritametosuslu Hastalarımızın Klinik ve Laboratuvar Değerlendirmesi
Clinic and Laboratory Evaluation of Our Patients with Late Onset Systemic Lupus Erythematosus (3336 defa görüntülendi)
8 - 12
Göksal KESKİN, Güner TOKGÖZ, Murat DUMAN, Nurşen DÜZGÜN, Gülay KINIKLI, Ümit ÖLMEZ, Olcay AYDINTUĞ, Murat TURGAY, Ali İNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Diabetik Hastalarda Glomeruler Filtrasyon Hızının Bir Göstergesi Olarak Serum Sistatin-C Seviyelerinin Ölçümü
Serum Concentrations of Cystatin C as a Marker of Glomerular Filtration Rate in Diabetic Patients (3884 defa görüntülendi)
13 - 17
Hülya PINARCIK, Zekeriya AKTÜRK, Gülperi PINARCIK, Fulya AKIN, Şerife DÜLGER, Bedri DURMUŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DENEYSEL ÇALIŞMA 
 Diabetik Sıçanların İzole Sağ Atriyum Preparatında Klonidinin Adenozin Antagonisti Etkisi
The Antagonistic Effect of Clonidine on the Isolated Rigth Atrial Preparation from Diabetic Rats (2323 defa görüntülendi)
18 - 22
Coşkun USTA, Gülay ŞADAN, Sadi ÖZDEM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
OLGU SUNUMLARI 
 Omuz Periartriti ve Servikal Spondilozisi Taklit Eden İki Pancoast Tümörü Vakası
Pancoast Tumour Mimicking the Symptoms of Cervical Spondylosis and Shoulder Periarthritis: Two Cases Report (4762 defa görüntülendi)
23 - 26
İzzet HOŞGÖR, Hidayet SARI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KISA RAPOR 
 Akut Lenfoblastik Lösemide Dissemine İntravasküler Koagulasyon: Olgu Sunumu
Disseminated Intravascular Coagulation in ALL: A Case Report (2613 defa görüntülendi)
27 - 28
Abdurrahman IŞIKAKDOĞAN, Naci TİFTİK, Orhan AYYILDIZ, Abdullah ALTINTAŞ, Ekrem MÜFTÜOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Hemodializ Altında Pulmoner Kanama Gelişen Goodpasture Olgusu
A Patient With Goodpasture's Disease, Who Had Pulmonary Hemorrhage During Hemodialysis (3201 defa görüntülendi)
29 - 31
Ayhan DOĞUKAN*, F. Sema OYMAK**, Hülya TAŞKAPAN, Muhammed GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların Klinik Özellikleriyle İlgili Bir Ön Çalışma
Clinical Characteristics of Patients with Essential Hypertension: A Preliminary Study (1977 defa görüntülendi)
32 - 34
Beyhan ERYONUCU, Mehmet SAYARLIOĞLU, Mehmet BİLGE, Niyazi GÜLER, Reha ERKOÇ, İmdat DİLEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Atatürk Üniversitesi Bayan Öğrencilerinde Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı
The Prevalence of Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia in Female Students in Atatürk University (2457 defa görüntülendi)
35 - 36
Hasan KAYA, Mehmet GÜNDOĞDU, Ersin AKARSU, İlhami KİKİ, Başol TEKİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Tip 2 Diabetik Hastalarda Diabet Süresinin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
The Effect of Diabetic Duration on Oxidative Stress in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus (2397 defa görüntülendi)
37 - 39
Nevin YILMAZ, Hüseyin VURAL, Zerrin EREN, Cengiz CEYLAN, Yaşar NAZLIGÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEMELER 
 Ateroskleroz ve Koroner Kalp Hastalığından Korunma ile İlgili Klinik Çalışmalar
Clinical Studies About Prevention from Atherosclerosis and Coronary Heart Disease (2652 defa görüntülendi)
40 - 47
Nevres KOYLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Multiple Myeloma Patogenezinde Yeni Gelişmeler
ecent Advances in Pathogenesis of Multipl Myeloma (2856 defa görüntülendi)
48 - 52
Siret RATİP, Mustafa ÇETİNER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir