moncler prix
   
Cilt: 16 Sayı: 3 Yıl: 2009
Cilt: 16 Sayı: 3 Yıl: 2009
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 Tiroid Fonksiyonlarının Beyin Gelişimi Üzerine Etkisi
The Effect of Thyroid Functions on Brain Development (4589 defa görüntülendi)
107 - 109
Dr. Müyesser SAYKI ARSLAN, Dr. Rıfat EMRAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Kombine (Mixed) Nütrisyonel Anemili Erişkin Hastalarda, Anemisi Olmayan Kontrollere Göre ELISA Yöntemiyle Giardiazis Sıklığı
Prevalence of Giardiasis Delected by ELISA Method in Adults with Mixed Nutritional Anemia and Controls (3027 defa görüntülendi)
110 - 112
Dr. Hakan AKAY, Dr. Osman BASAT, Dr. İbrahim TÜRKER, Dr. Ömer DÖNDERİCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Domperidon ve Metoklopramidin Safra Kesesi Kontraksiyonu Üzerine Etkileri
The Effect of Domperidone and Metoclopramide on Gallbladder Contractility in Type 2 Diabetic Patients (2823 defa görüntülendi)
113 - 115
Dr. İlyas ÇAPOĞLU, Dr. Habib BİLEN, Dr. Mustafa KELEŞ, Dr. Mehmet TÜRKELİ, Dr. Yılmaz BİLGİÇ, Dr. Ömer YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Tip 1 Diabetes Mellituslu Hastalarda QT ve P Dalga Dispersiyonu
QT and P Wave Dispersion in Type 1 Diabetes Mellitus Patients (2874 defa görüntülendi)
116 - 121
Dr. Kamile GÜL, Dr. Savaş ÇELEBİ, Dr. Özlem ÇELEBİ, Dr. İhsan ÜSTÜN, Dr. Dilek TÜZÜN, Dr. Yusuf AYDIN, Dr. Dilek BERKER, Dr. Serdar GÜLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Diyabetik Retinopatisi Olan Hastalarda Serum Siyalik Asit Düzeyi
Serum Sialic Acid Level in Patients with Diabetic Retinopathy (2943 defa görüntülendi)
122 - 126
Dr. Orhan ATEŞ, Dr. Mustafa KELEŞ, Dr. İbrahim KAPLAN, Dr. Uğur MUMCU, Dr. Abdullah UYANIK, Dr. Habib EMRE, Dr. Yusuf BİLEN, Dr. Ahmet KIZILTUNÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Behçet Hastalığı ve İşitme Kaybı Kokhlea Hedef Organ mı?
Hearing Loss and Behcet's Disease Is Cochlea Target Organ? (3415 defa görüntülendi)
127 - 132
Dr. Umut KALYONCU*, Dr. Didem TÜRKYILMAZ**, Dr. Sarp SARAÇ***, Dr. Figen BAŞAR**, Dr. Kader KARLI OĞUZ****, Dr. Ömer KARADAĞ*, Dr. Ömer DİZDAR, Dr. Ali AKDOĞAN, Dr. Kemal ÜRETEN, Dr. Ahmet Mesut ONAT, Dr. Şule APRAŞ BİLGEN, Dr. Sedat KİRAZ, Dr. İhsan ERTENLİ, Dr. Ahmet ATAS, Dr. Meral ÇALGÜNERİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEME 
 KOAH Olan Bireylerde Yorgunluk ve Başetme Stratejileri
Fatigue on Patients with COPD and Coping Strategies (4510 defa görüntülendi)
135 - 138
Dr. Hatice SÜTÇÜ ÇİÇEK, Dr. Nalan AKBAYRAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Evde Bakım Hizmetleri ve Hemşire Dinamiği
Home Care Services and the Dynamics of the Nurse (4129 defa görüntülendi)
139 - 145
Dr. Nimet OVAYOLU, Hmş. Gülistan ÖZDEMİR, Öğr. Gör. Özlem OVAYOLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Dispne ve Dispneli Hastada Hemşirelik Yaklaşımı
Dyspnea and Nursing Approach to Patients with Dyspnea (4521 defa görüntülendi)
146 - 151
Dr. Nimet OVAYOLU, Dr. Tansel BEKİROĞLU, Dr. Özlem OVAYOLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir