moncler prix
   
Cilt: 6 Sayı: 5 Yıl: 1999
Cilt: 6 Sayı: 5 Yıl: 1999
  Satın al  
 
 
 
 Kompanse ve Dekompanse Sirozlarda Glomeruler Filtrasyon Hızı ve Eritropoetin Düzeyleri (2597 defa görüntülendi)247-250
Saim NAKİ, Halil DEĞERTEKİN, Kendal YALÇIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Heparin Kaplı Pompa Sistemlerinin Hemostatik Belirleyiciler ve Postoperatif Kanama Miktarı Üzerine Etkileri (3141 defa görüntülendi)251-255
Mustafa YILMAZ, Rıza DOĞAN, İbrahim Celalettin HAZNEDAROĞLU Erkmen BÖKE, İlhan PAŞAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Uçucu Madde Kullanan Sokak Çocuklarında Hepatit ve HIV Taraması (2160 defa görüntülendi)256-261
Aysel AYDOĞAN, Betül ERSOY, Zeki ÖTÜNÇ, Serdar ALTINÖZ, Zeliha ARIKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Fötal Dönem Boyunca Fonticulus Posterior Morfolojisi (4361 defa görüntülendi)262-267
M. Ali MALAS 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Erkek Sistemik Lupus Eritamatosus'lu Hastalarımızın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri (3842 defa görüntülendi)268-272
Göksal KESKİN, Güner TOKGÖZ, Nurşen DÜZGÜN, Murat DUMAN, Gülay KINIKLI, Ümit ÖLMEZ, Olcay AYDINTUĞ, Murat TURGAY, Ali İNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Poliartiküler Seronegatif Juvenil Romatoid Artritle Mitral ve Aort Yetmezliği: Bir Olgu Sunumu (2831 defa görüntülendi)273-275
Deniz OĞUZ, Burhan ÖCAL, Selmin KARADEMİR, Nihal DEMİREL, Filiz ŞENOÇAK, Ülker ERTAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Akrep Serumuna Bağlı Anaflaksi Olgusu (2521 defa görüntülendi)276-278
Mustafa ARAZ, Vahap OKAN, Fikret DEMİRCİ, Şebnem AKTARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Ebeveynlerin Aşılama ile İlgili Tutumları (2178 defa görüntülendi)279-280
Halil Haldun EMİROĞLU, Mustafa KÖSECİK, Mustafa Mansur TATLI, Ali ATAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Miller-Fisher Sendromu (7746 defa görüntülendi)281-282
Selçuk ÇOMOĞLU, Fikri AK, Yaşar ŞAHİN, Şenay ÖZBAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Aplastik Anemide Güncel Tedavi (2553 defa görüntülendi)283-287
Harika ÇELEBİ, Osman İLHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir