moncler prix
   
Cilt: 16 Sayı: 4 Yıl: 2009
Cilt: 16 Sayı: 4 Yıl: 2009
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 Osteoporoz Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
Novel Approaches in Treatment of Osteoporosis (4084 defa görüntülendi)
157 - 162
Dr. Funda PEPEDİL, Dr. Mehlika IŞILDAK, Dr. Bülent Okan YILDIZ, Dr. Miyase BAYRAKTAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
Occupational Medicine (2821 defa görüntülendi)
163 - 173
Dr. Alpaslan KILIÇARSLAN, Dr. Şerife Gül ÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Dahiliye Polikliniğine Başvuran Hastalarda Beden Kitle İndeksi ve HDL-Kolesterol Arasındaki İlişki
Correlation Between Body Mass Index and HDL-Cholesterol Level in an Outpatient Clinic (3121 defa görüntülendi)
174 - 176
Dr. Sercan CANSARAN, Dr. Onur CENGİZ, Dr. İbrahim TÜRKER, Dr. Pınar KAYA, Dr. Esin ÖZYILKAN, Dr. Ömer DÖNDERİCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Varis Dışı Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastalarda Mevsimsel Değişim ve Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaçların Değişim Üzerindeki Etkisi
Seasonal Fluctuation of Acute Upper Gastrointestinal System Bleeding Except Varices and Affect of Non-steroidal Antiinflammatory Drugs on Fluctuation (3081 defa görüntülendi)
177 -182
Dr. Cumali KARATOPRAK, Dr. Laika KARABULUT, Dr. Arif ACAR, Dr. Bilgivar KAYA, Dr. Şeyda GÜLENAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Türkiye'ye Endemik İki Bitki Türünden Elde Edilen Etanol Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktiviteleri
The Antimicrobial Activities of the Ethanol Extracts of Two Endemic Plant Species for Turkey (5109 defa görüntülendi)
183 - 189
Araş. Gör. Elif ODABAŞ KÖSE, Dr. Tümer VURAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
OLGU SUNUMLARI 
 Şiddetli Hipokaleminin Nadir Bir Nedeni: Gitelman Sendromu
Gitelman's Syndrome: A Rare Cause of Severe Hypokalemia (4377 defa görüntülendi)
190 - 193
Dr. Kamile GÜL, Dr. Dilek TÜZÜN, Dr. Reyhan ERSOY, Dr. Ahmet DİRİKOÇ, Dr. Cevdet AYDIN, Dr. Ayşenur UĞURLU, Dr. Bekir ÇAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Atriyal Fibrilasyon ile Kliniğimize Başvuran İnvaziv Timoma ile İlişkili Miyastenia Gravis Olgusu
Invasive Thymoma Associated with Myasthenia Gravis Presenting as Atrial Fibrillation: A Case Report (3268 defa görüntülendi)
194 - 196
Dr. E. Barış KAYA, Dr. Hikmet YORGUN, Dr. Hamza SUNMAN, Dr. Giray KABAKÇI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Meme Kanserli Bir Hastada Sol Göz Koroid Bölge Metastazı
Left Eye Coroid Region Metastasis in A Patient with Breast Cancer (3468 defa görüntülendi)
197 - 200
Dr. Orhan ATEŞ, Dr. Kerim ÇAYIR, Dr. Mehmet BİLİCİ, Dr. Rahşan YILDIRIM, Dr. Mustafa KELEŞ, Dr. Abdullah UYANIK, Dr. Habib EMRE, Dr. Salim Başol TEKİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir