moncler prix
   
Cilt: 6 Sayı: 3 Yıl: 1999
Cilt: 6 Sayı: 3 Yıl: 1999
  Satın al  
 
 
 
 Sistemik Brusellozlu Hastalarda Somatosensoryal Evok Potansiyeller (2466 defa görüntülendi)139-142
Zeki YILDIRIM, Aynur ŞAHİN, Nuray BÜYÜKBERBER, Münire GÖKIRMAK, Süleyman HACIEVLİYAGİL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Akut ve Kronik Gastritlerde CLO Test Pozitifleşme Süresi ile Helicobacter pylori Yoğunluğu ve Gastritin Şiddeti Arasındaki İlişki (2403 defa görüntülendi)143-146
Yaşar NAZLIGÜL, H. İlyas ARDALI, Muharrem BİTİREN, Nevin YILMAZ, Mustafa KÖSECİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Polikistik Over Sendromlu Hirsut Kadınlarda Siproteron Asetat ve Östradiolün Kombine Kullanımının Hormonal Değerler ve Klinik Üzerine Etkisi (5922 defa görüntülendi)147-150
Tevfik SABUNCU, Ender ARIKAN, Hüsrev HATEMİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Etanol ile Oluşturulan Gastrik Hasarda Radikal Temizleyiciler ve Antioksidanların Mide Mukozasını Koruyucu Etkisi (2472 defa görüntülendi)151-156
Yüksel KOÇYİĞİT BAYLAN, M. Orhan DENLİ, M. Aydın KETANİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Anadolu'nun Bor Bölgeleri Yaşayanları ve Bor Fabrikaları Çalışanlarının Serum ve İdrar Bor Düzeyleri (6531 defa görüntülendi)157-166
Bekir Sıtkı ŞAYLI, Atilla H. ELHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kemik Metastazlarında Total ve Kemik Kaynaklı Alkalen Fosfataz Düzeylerinin Tanısal Değeri (2825 defa görüntülendi)167-169
Ali ARSLAN, Berna ÖKSÜZOĞLU, Ali ÖZ, Hulki GENÇ, Saadet AKDUR, Mustafa ESEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Familyal Homozigot Hiperkolesterolemi Tip IIA: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi (5586 defa görüntülendi)170-176
Bekir ÇAKIR, Arif YÖNEM, Ömer AZAL, Mustafa KUTLU, İ. Çağlayan ÖZDEMiR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Bir Kür Kemoterapi ile Tam Cevap Sağlanan Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma (Ki-1) Vakası (2642 defa görüntülendi)177-180
Mustafa ALTINBAŞ, Tahir Ercan PATIROĞLU, Mustafa ÇETİN, Atakan CANBULAT, Ali ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Erkek Adolesanda Retroperitoneal Paraganglioma Olgusu (2547 defa görüntülendi)181-183
Berrin DEMİRBAŞ, Çetin SERİM, Serdar GÜLER, Rüştü SERTER, Ayhan KESKİN, Gül GÜRSOY, Savaş TEZEL, Yalçın ARAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Tanısal Yaklaşım (4678 defa görüntülendi)184-191
Deniz KÖKSAL, Sumru BEDER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 İnternet ve Hekim ICQ (1978 defa görüntülendi)192-195
Orhan ŞENCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir