moncler prix
   
Cilt: 15 Sayı: 3 Yıl: 2008
Cilt: 15 Sayı: 3 Yıl: 2008
  Satın al  
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Türk Balerinlerinde Kemik Yoğunluğu Üzerine Balenin Etkileri
The Effects of Ballet Dancing on Bone Density in Ballerinas (4953 defa görüntülendi)
113 - 118
Dr. Kadriye AYDIN, Dr. Mehmet Engin TEZCAN, Dr. Alpaslan KILIÇARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Düşük Doz Siklofosfamid Tedavisi Sonrası Hepatotoksisite
Hepatotoxicity After Low-Dose Cyclophosphamide Therapy (3438 defa görüntülendi)
119 - 122
Dr. Hakan AKAY, Dr. Tuba AKAY, Dr. Sema SEÇİLMİŞ, Dr. Ömer DÖNDERİCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEME 
 Aterosklerotik Kalp Hastalıklarından Korunma ve Hemşirenin Sorumlulukları
Prevention from Atherosclerotic Heart Diseases and the Resposibility of the Nurse (3080 defa görüntülendi)
125 - 130
Dr. Nuran AKDEMİR, Hmş. İmatullah AKYAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Yaşlı Bireylerde Uyku Sorunları
Sleep Problems in the Elderly (7420 defa görüntülendi)
131 - 135
Araş. Gör. Yeliz AKKUŞ, Dr. Sevgisun KAPUCU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Yara Bakımının Tarihsel Gelişimi
Historical Development of Wound Care (3226 defa görüntülendi)
136 - 140
Dr. Sibel ERKAL İLHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Basınç Yaralarında Hemşirelik Yönetimi
Nursing Management of Pressure Ulcer (5867 defa görüntülendi)
141 - 144
Hmş. Hanife SAYGIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Hastanelerde Yenilik ve Uygulamalar: Sağlık Kurumlarında Uygulanan Yönetim Eğilimlerinin Değerlendirilmesi
Innovations and Practices at Hospitals: Evalvation of Management Trends Applicated in Health Organizations (4231 defa görüntülendi)
145 - 152
Hmş. Hatice UÇAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Fibromiyalji Tedavisinde Hemşirenin Rolü
Nurse's Role in Fibromyalgia Treatment (5178 defa görüntülendi)
153 - 158
Dr. Emine KIYAK, Dr. Nuran AKDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir