moncler prix
   
Cilt: 8 Sayı: 1 Yıl: 2001
Cilt: 8 Sayı: 1 Yıl: 2001
   
 
 
 
 Kadın Tüberküloz Hastalarının Klinik, Bakteriyolojik, Radyolojik Özelliklerinin ve Tedavi Cevaplarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical, Bacteriological, Radiological Features and Response to Treatment in Female Tuberculosis Patients (2163 defa görüntülendi)
003-008
Arzu ERTÜRK, Nurcihan ARSLANTAŞ, Dilek SAKA, Mihriban ÖĞRETENSOY  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Azospermi: Klinik ve Hormonal Bir Hastalık
Azoospermia: A Clinical and Hormonal Disorder (3906 defa görüntülendi)
009-012
Sumera AKHTAR, Samina JALALI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Metastatik Meme Kanserinde Vinorelbin ve Doksorubisin Kemoterapisinin Etkinliği
Metastatik Meme Kanserinde Vinorelbin ve Doksorubisin Kemoterapisinin Etkinliği (2829 defa görüntülendi)
013-017
Hasan Şenol COŞKUN, Mustafa ALTINBAŞ, Özlem ER, Bülent ESER, Muzaffer KEKLİK, Mustafa ÇETİN, Eray KARAHACIOĞLU, Ali ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Aspire Edilmiş İğnelerin Çıkarılmasında Fiberoptik Bronkoskopinin Rolü
The Role of Fiberoptic Bronchoscopy in Removing Aspirated Pins (1935 defa görüntülendi)
018-022
Münire GÖKIRMAK, H. Canan HASANOĞLU, Nurhan KÖKSAL, Zeki YILDIRIM, S. Savaş HACIEVLİYAGİL, Ömer SOYSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Düşük Riskli Febril Nötropeni Hastalarında Antibiyotik Protokollerinin Karşılaştırılması
The Evaluation of Different Antibiotic Protocols in Low-Risk Febrile Neutropenic Patients (2447 defa görüntülendi)
023-027
Celalettin CAMCI, Nuray BÜYÜKBERBER, Süleyman BÜYÜKBERBER, Murat HARPUTLUOĞLU, Gürsel AK, Ramazan SARI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Soliter İntrakranial Plazmasitom
Soliter İntrakranial Plazmasitom (3419 defa görüntülendi)
028-033
Hasan Şenol COŞKUN, Olgun KONTAŞ, Mustafa ALTINBAŞ, Özlem ER, Eray KARAHACIOĞLU, Bülent ESER, Mustafa ÇETİN, Makbule ARAR, Ali ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Dünyada ve Türkiye'de Neonatal Tetanoz
Neonatal Tetanus in the World and in Turkey (3793 defa görüntülendi)
033-039
Zeynep AKÇAY BAYKAN, Ufuk YILDIRIM, R. Cenap YILDIRIM, Nur AKSAKAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Gebelik ve Hiperkoagülabilite
Pregnancy and Hypercoagulability (2229 defa görüntülendi)
040-047
Gülsan TÜRKÖZ SUCAK, Ayhan SUCAK  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir