moncler prix
   
Cilt: 8 Sayı: 1 Yıl: 2001
Cilt: 8 Sayı: 1 Yıl: 2001
  Satın al  
 
 
 
 Kadın Tüberküloz Hastalarının Klinik, Bakteriyolojik, Radyolojik Özelliklerinin ve Tedavi Cevaplarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical, Bacteriological, Radiological Features and Response to Treatment in Female Tuberculosis Patients (2006 defa görüntülendi)
003-008
Arzu ERTÜRK, Nurcihan ARSLANTAŞ, Dilek SAKA, Mihriban ÖĞRETENSOY  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Azospermi: Klinik ve Hormonal Bir Hastalık
Azoospermia: A Clinical and Hormonal Disorder (3692 defa görüntülendi)
009-012
Sumera AKHTAR, Samina JALALI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Metastatik Meme Kanserinde Vinorelbin ve Doksorubisin Kemoterapisinin Etkinliği
Metastatik Meme Kanserinde Vinorelbin ve Doksorubisin Kemoterapisinin Etkinliği (2584 defa görüntülendi)
013-017
Hasan Şenol COŞKUN, Mustafa ALTINBAŞ, Özlem ER, Bülent ESER, Muzaffer KEKLİK, Mustafa ÇETİN, Eray KARAHACIOĞLU, Ali ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Aspire Edilmiş İğnelerin Çıkarılmasında Fiberoptik Bronkoskopinin Rolü
The Role of Fiberoptic Bronchoscopy in Removing Aspirated Pins (1793 defa görüntülendi)
018-022
Münire GÖKIRMAK, H. Canan HASANOĞLU, Nurhan KÖKSAL, Zeki YILDIRIM, S. Savaş HACIEVLİYAGİL, Ömer SOYSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Düşük Riskli Febril Nötropeni Hastalarında Antibiyotik Protokollerinin Karşılaştırılması
The Evaluation of Different Antibiotic Protocols in Low-Risk Febrile Neutropenic Patients (2276 defa görüntülendi)
023-027
Celalettin CAMCI, Nuray BÜYÜKBERBER, Süleyman BÜYÜKBERBER, Murat HARPUTLUOĞLU, Gürsel AK, Ramazan SARI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Soliter İntrakranial Plazmasitom
Soliter İntrakranial Plazmasitom (3192 defa görüntülendi)
028-033
Hasan Şenol COŞKUN, Olgun KONTAŞ, Mustafa ALTINBAŞ, Özlem ER, Eray KARAHACIOĞLU, Bülent ESER, Mustafa ÇETİN, Makbule ARAR, Ali ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Dünyada ve Türkiye'de Neonatal Tetanoz
Neonatal Tetanus in the World and in Turkey (3519 defa görüntülendi)
033-039
Zeynep AKÇAY BAYKAN, Ufuk YILDIRIM, R. Cenap YILDIRIM, Nur AKSAKAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Gebelik ve Hiperkoagülabilite
Pregnancy and Hypercoagulability (2081 defa görüntülendi)
040-047
Gülsan TÜRKÖZ SUCAK, Ayhan SUCAK  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir