moncler prix
   
Cilt: 6 Sayı: 1 Yıl: 1999
Cilt: 6 Sayı: 1 Yıl: 1999
   
 
 
 
 Akut İnfeksiyonlarda Anemi ve Demir Metabolizması Değişiklikleri
Anemia and Iron Metabolism in Acute Infections (3444 defa görüntülendi)
003-007
Tülin Revide ŞAYLI, Ömer Faruk AYDIN, Figen Gülen BAKKALOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Helicobacter pylori Pozitif Duodenal Ülserli Hastalarda Lansoprazol+Amoksisilin Tedavisinin Serum Gastrin Seviyeleri ve Bakteri Eradikasyonu Üzerine Etkisi
Effects of Lansoprasole+Amoxicillin Combination on Serum Gastrin, Pepsinogen-I Levels and Eradication in Helicobacter Pylori Positive Duodenal Ulcer Disease (2726 defa görüntülendi)
008-013
Bülent YALÇIN, Bekir ÇAKIR, Arif YÖNEM, İrfan SOYKAN, Murat PALABIYIKOĞLU, Hülya ÇETİNKAYA, Ali ÖZDEN, Abdullah BÜYÜKÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Orta ve İleri Dereceli Kalp Yetersizliği Olgularında Propionil L-Karnitinin Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Akut Etkisi
Echocardiographic Assessment of Acute Effects of Propionyl L-Carnitine on Left Ventricular Functions in Moderate to Severe Congestive Heart Failure (2094 defa görüntülendi)
014-018
Faruk AYAN, Nurgül KESER, Lale KOLDAŞ, Hakan KARPUZ, Necati SIRMACI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Günlük Kontakt Lens Kullanan Olgularda Konjonktival Flora ve Lens Saklama Solüsyonlarının Bakteriyolojik İncelenmesi
Bacteriologic Evaluation of Conjunctival Flora and Lens Storage Solutions Among Daily-Wear Contact Lens Users (2311 defa görüntülendi)
019-023
İlknur KALELİ, Cem YILDIRIM, Bahriye KILDACI, Nermin ÖZEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Hipertansif Olan ve Olmayan Tip 2 Diabetes Mellituslu (NIDDM) Hastalarda İntraeritrositer Magnezyum Düzeyi
Intraerythrocytic Magnesium Levels of Type 2 Diabetes Mellitus (NIDDM) Patients with and without Hypertension (2211 defa görüntülendi)
024-28
Mehmet SAYARLIOĞLU, Taner BAYRAKTAROĞLU, Şükrü ARAS, Sinan TRABLUS, Hayriye SAYARLIOĞLU, İsmet BAHTİYAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 6-17 Yaş Okul Çocuklarında Kırma Kusuru ve Renk Körlüğü
Refractive Errors And Color-Blindness in School Children Between the Ages of 6 and 17 (2218 defa görüntülendi)
029-032
Burhanettin IŞIKLI, Cemalettin KALYONCU, Selma METİNTAŞ, Didem ARSLANTAŞ, Alaettin ÜNSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kronik C Hepatiti ve Tedavisi
Kronik C Hepatiti ve Tedavisi (1891 defa görüntülendi)
033-036
Dr. Arif YÖNEM, Dr. Bekir ÇAKIR, Prof. Dr. Çağlayan ÖZDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Klinik Yaklaşım
Klinik Yaklaşım (2001 defa görüntülendi)
037-038
Uz. Dr. Akın KAYA, Uz. Dr. Gökhan ÇELİK, Doç. Dr. Özlem ÖZDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Hepatitis C Virüs İnfeksiyonuna Bağlı Ürtikeryal Vaskülit Olgusu
A Case of Urticarial Vasculitis Caused By Hepatitis C Virus Infection (3903 defa görüntülendi)
039-043
Zülal ERBAĞCI, Fatma SIRMATEL, Kemal BAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Akkiz Hepatoserebral Dejenerasyonda T1-Ağırlıklı MR Görüntülerinde Bilateral Hiperintens Bazal Ganglion Görünümleri
Bilateral Hyperintense Basal Ganglia On T1-Weighted MR Images in Acquired Hepatocerebral Degeneration (2914 defa görüntülendi)
044-046
Özkan ÜNAL, Halil ARSLAN, Temel TOMBUL, M. Emin SAKARYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Tirotropin Salgılayan Adenoma Tedavisinde Oktreotid Kullanımının Yeri: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Octreotide Treatment in TSH-Secreting Adenomas: Report of Two Cases and Review of the Literature (5411 defa görüntülendi)
047-051
Arif YÖNEM, Bekir ÇAKIR, Murat ASLAN, Yüksel DERE, Metin ÖZATA, Mustafa KUTLU, Çağlayan ÖZDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Diabetes Mellitusun Güncel Tedavisi-III İnsülin Tedavisi
Current Treatment of Diabetes Mellitus-III: Insulin Treatment (4838 defa görüntülendi)
052-060
Miyase BAYRAKTAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Astmada Akut Atak ve Tedavisi
Acute Asthma Attack and Its Treatment (2481 defa görüntülendi)
061-068
Betül Ayşe SİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 İnternet ve Hekim İnternette Kaynak Sayfalar: Medical Matrix
İnternet ve Hekim İnternette Kaynak Sayfalar: Medical Matrix (1713 defa görüntülendi)
069-073
Abdurrahman KADAYIFÇI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Bulguların Tablo ve Grafikle Sunum Yöntemi
Presentation Methods of Results by Table and Graphics (3284 defa görüntülendi)
074-078
Kürşat AKYÜZ, Erdem KARABULUT, Pınar ÖZDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Medikal Perspektif Bilimsel Makalelerde "Tartışma" Bölümünün Yazılması
Medikal Perspektif Bilimsel Makalelerde "Tartışma" Bölümünün Yazılması (1677 defa görüntülendi)
079-079
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Türkiye Tıp Dergisi Dahili Tıp Bilimleri 1998 Yılı Makale Değerlendirilmesi ile İlgili Bilgiler
Türkiye Tıp Dergisi Dahili Tıp Bilimleri 1998 Yılı Makale Değerlendirilmesi ile İlgili Bilgiler (1690 defa görüntülendi)
080-080
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir