moncler prix
   
Cilt: 5 Sayı: 1 Yıl: 1998
Cilt: 5 Sayı: 1 Yıl: 1998
  Satın al  
 
 
 
 Sepsisli Hastalarda Tiroid Fonksiyonları
Thyroid Functions in Patients with Sepsis (2800 defa görüntülendi)
003-008
Bilgehan AYGEN, Muharrem İNAN, Mehmet DOĞANAY, Fahrettin KELEŞTİMUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Hiperkalseminin Pankreas Morfolojisi ve Pankreatik Kanal Geçirgenliği Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma
The Effect of Hypercalcemia on Pancreas Morphology and Pancreatic Ductal Permeability: an Experimental Study (2345 defa görüntülendi)
009-016
Hamdi KARAKAYALI, Ahmet ÖZENÇ, Arif ÖZDEMİR, Serhasan BOZOKLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Koroner Arter Hastalığında Risk Faktörlerinin ve Anjiyografik Bulguların Cinsiyetlere Göre Karşılaştırılması
Comparison of Risk Factors and Angiographic Features in Women and Men with Coronary Artery Disease (2838 defa görüntülendi)
017-021
Dilek YEŞİLBURSA, O. Akın SERDAR, Kani GEMİCİ, Kubilay KAYA, Sümeyye GÜLLÜLÜ, Ali AYDINLAR, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Ethem KUMBAY, Jale CORDAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 İleri Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Tedavi Sonuçlarımız
Treatment Results of Patients with Extensive Stage Small Cell Lung Cancer (3597 defa görüntülendi)
022-025
Eray KARAHACIOĞLU, Mustafa ALTINBAŞ, Ali ÜNAL Bünyamin KAPLAN, Oğuz Galip YILDIZ, İnci GÜLMEZ, Mustafa ÇETİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Serebrovasküler Hastalıklarda Akut Dönem Diurnal ve Sirkadiyen Kan Basıncı Profili
Diurnal and Circadian Blood Pressure Profile in Acute Stage of Cerebrovascular Disease (2981 defa görüntülendi)
026-029
Atilla İLHAN, Ayhan BÖLÜK, Sinem KALI, Cemal ÖZCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Pratisyen Hekimlerin HIV/AIDS Eğitimi Öncesi ve Sonrası Bilgi Düzeyleri
Knowledge Level of General Practitioners Before and After HIV/AIDS Training Program (3125 defa görüntülendi)
030-034
İftihar KÖKSAL, Kemalettin AYDIN, Gamze ÇAN, Rahmet ÇAYLAN, Serkan VOLKAN, Feride EKİMLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kaçak Olarak Paralı Seks Yapan Kadınların Sosyodemografisi Üzerine Bir Çalışma
A Sociodemographic Study of Female Prostitutes (4813 defa görüntülendi)
035-038
Said BODUR, Özgür ÖNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Clubfoot Anomalili Cornelia de Lange Sendromu Olgusu
Cornelia de Lange Syndrome with Clubfoot Abnormality (2033 defa görüntülendi)
039-041
Reha TOYDEMİR, Bekir Sıtkı ŞAYLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Sepsis Tedavisi
Sepsis Tedavisi (4293 defa görüntülendi)
042-047
Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 ARDS Tedavisinde Mekanik Ventilasyon Yöntemleri ve Diğer Yardımcı Gaz Değişim Teknikleri
ARDS Tedavisinde Mekanik Ventilasyon Yöntemleri ve Diğer Yardımcı Gaz Değişim Teknikleri (2254 defa görüntülendi)
048-056
Gül GÜRSEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Araştırmalarda Verinin Önemi
Araştırmalarda Verinin Önemi (1781 defa görüntülendi)
059-061
Vildan SÜMBÜLOĞLU, Kürşat AKYÜZ, Kadir SÜMBÜLOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Medikal Perspektif
Medikal Perspektif (1801 defa görüntülendi)
062-065
Abdurrahman KADAYIFÇI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Hepatosellüler Karsinomlu 50 Olgunun Değerlendirilmesi
Hepatosellüler Karsinomlu 50 Olgunun Değerlendirilmesi (1882 defa görüntülendi)
066-067
Ş. Gülbin AYGENCEL, Yusuf AKCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Medikal Perspektif - Makale Yazımı Öncesi Planlama
Medikal Perspektif - Makale Yazımı Öncesi Planlama (1755 defa görüntülendi)
070-070
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Klinik Yaklaşım
Klinik Yaklaşım (3386 defa görüntülendi)
057-058
Dr. Nurullah ZENGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
Otolog Periferik Kan Kök Hücre veya Kemik İliği Destekli Yüksek Doz Kemoterapi (88 defa görüntülendi)068-069
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK 
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir