moncler prix
   
Cilt: 5 Sayı: 3 Yıl: 1998
Cilt: 5 Sayı: 3 Yıl: 1998
  Satın al  
 
 
 
 Amlodipin, Lisinopril ve Atenolol ile İstirahat Kan Basınçları Kontrol Altına Alınan pHipertansif Hastalarda Egzersiz Kan Basıncı Değişiklikleri
Changes in Exercise Blood Pressure in Essential Hypertension Controlled with Amlodipin, Lisinopril and Atenolol (4317 defa görüntülendi)
143-148
Selçuk C. ÖZTÜRK, Muammer GÜNAYDIN, Sibel DEVİREN, Sani MURAT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Hemodiyaliz Hastalarında ve Sağlıklı Bireylerde Hepatit B Aşısının Uzun Süreli Bağışıklık Yanıtı
Long-Term Immunogenecity of Hepatitis B Vaccine in Hemodialysis Patients and Healthy People (2662 defa görüntülendi)
149-152
Ali KOŞAR, Cengiz ESER, Mahmut DALMAZ, Süleyman TÜRK, Mehdi YEKSAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Yaşlı Hastalarda Vitamin B12 ve Folik Asit Eksikliği
Vitamin B12 and Folic Acid Deficiency in Elderly Patients (3969 defa görüntülendi)
153-156
Mehmet GÜNDOĞDU, Hasan KAYA, Sait KELEŞ, Hüseyin TÜRKER, S. Başol TEKİN, E. AKARSU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Bronşial Astmalı Hastalarda HDL-Kolesterol Alt Gruplarının Araştırılması
Investigation of HDL-Cholesterol Subfractions in Patients with Bronchial Asthma (2662 defa görüntülendi)
157-160
Hüseyin VURAL, Tevfik SABUNCU, Kürşat UZUN, Özcan EREL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Metil Alkol İntoksikasyonuna Bağlı Parkinson Sendromu
Parkinsonian Syndrome Due to Methyl Alcohol Intoxication (3184 defa görüntülendi)
161-164
Yaşar KÜTÜKÇÜ, Fatih M. MUTLU, Okay VURAL, Muzaffer YARDIM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Klamidyal Üretritli Erkeklerin Tedavisinde Tek Doz Azitromisin
Single Dose Azithromycin in the Treatment of Chlamydial Urethritis in Males (2435 defa görüntülendi)
165-167
Halil KURT, Semra TUNÇBİLEK, Erkan TUNÇBİLEK, Serhat BİRENGEL, Emin TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Fötal Dönemde Kranial Gelişim Morfolojisi
Cranial Development Morphology in Fetal Term (3830 defa görüntülendi)
168-172
M. Ali MALAS 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alana Maruz Kalan Farelerde Doku Lipid Peroksidasyonu, Askorbik Asit ve Glutatyon Düzeylerindeki Değişiklikler
Alterations in Tissue Lipid Peroxidation, Ascorbic Acid and Glutathione Levels in Low Frequency Electromagnetic Field Exposed Mice (2416 defa görüntülendi)
173-176
Sibel DİNÇER, Birsen KANAN, Suna ÖMEROĞLU, Bilge GÖNÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Vena Kava Superior Sendromu Kliniği ile Başvuran Genç Erkek Hasta
Vena Kava Superior Sendromu Kliniği ile Başvuran Genç Erkek Hasta (2270 defa görüntülendi)
177-178
Dr. Akın KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Erişkinlerde Toplumdan Kazanılmış Pnömoni: Tedavi Kılavuzu-I
Erişkinlerde Toplumdan Kazanılmış Pnömoni: Tedavi Kılavuzu-I (2995 defa görüntülendi)
179-193
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kronik Myelositik Lösemide Hematopoietik Mikroçevre ve Sitokinler
Kronik Myelositik Lösemide Hematopoietik Mikroçevre ve Sitokinler (2723 defa görüntülendi)
194-200
Alptekin GÜRSOY, İmdat DİLEK, Haluk KOÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Araştırmalarda Sık Yapılan Hatalar
Araştırmalarda Sık Yapılan Hatalar (2573 defa görüntülendi)
201-204
Vildan SÜMBÜLOĞLU, Erdem KARABULUT, Kadir SÜMBÜLOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Dağıtım Listeleri (Listserve) ve Haber Grupları (Newsgroups)
Dağıtım Listeleri (Listserve) ve Haber Grupları (Newsgroups) (2571 defa görüntülendi)
205-208
Tuncay DELİBAŞI  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Medikal Perspektif - Bilimsel Verilerin Sunulması
Medikal Perspektif - Bilimsel Verilerin Sunulması (1883 defa görüntülendi)
209-210
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir