moncler prix
   
Cilt: 5 Sayı: 4 Yıl: 1998
Cilt: 5 Sayı: 4 Yıl: 1998
   
 
 
EDİTÖRYAL 
Editörden (110 defa görüntülendi)211 - 212
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Akciğer Adenoskuamoz Karsinomunun Klinik ve Patolojik Özellikleri
Clinicopathologic Characteristics of Adenosquamous Carcinoma of The Lung (2205 defa görüntülendi)
213 - 216
Bahar KURT, Meral GÜLHAN, Berna ÖZTÜRK, Funda DEMİRAĞ, Nermin ÇAPAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Gebelik ve Behçet Hastalığı
Pregnancy and Behçet’s Disease (1830 defa görüntülendi)
218 - 220
Ülker GÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Prematür Telarş: 27 Vakanın Retrospektif Değerlendirilmesi
A Retrospective Evaluation of 27 Cases with Premature Thelarche (3037 defa görüntülendi)
221 - 226
Hüseyin ÇAKSEN, Şaban YÜKSEL, Selim KURTOĞLU  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Stafilokokkal Protein A ve Endotoksin Kombinasyonunun Kanserli Hastalarda NK ve LAK Hücreleri Üzerine Etkisi
Effect of Staphylococcal Protein A and Endotoxin Combination on Natural Killer (NK) and Lymphokine Activated Killer (LAK) Cell Activities in Cancer Patients (2479 defa görüntülendi)
227 - 234
Semiha ÖZKAN, Nedim SULTAN, Mustafa AVUNDUK, Cemalettin AYBAY, Mehmet DAĞLI, Turgut İMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Koroner Arter Hastalığı ve Postprandial Lipemi İlişkisi
Relation Between Coronary Artery Disease and Postprandial Lipemia (2652 defa görüntülendi)
235 - 239
Sani MURAT, Muammer GÜNAYDIN, Fuat ERDEMİR, İbrahim ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Obezlerde Hipokalorik Mikst Diyet ile Kilo Kaybının İnsülin Direncine Etkisi
The Effect of Weight Loss with Hypocaloric Mixed Diet on Insulin Resistance in Obese Subjects (2583 defa görüntülendi)
240 - 244
Atilla BEKTAŞ, Çağatay ÖKTENLİ, Fatih BULUCU, Mustafa KUTLU, Fikri KOCABALKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KLİNİK YAKLAŞIM 
 Akciğerde Kaviter Lezyonu Olan Erkek Hasta
Akciğerde Kaviter Lezyonu Olan Erkek Hasta (2470 defa görüntülendi)
245 - 246
Akın KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DENEYSEL ÇALIŞMA 
 A Vitamininin Stres Uygulanan Sıçanlarda Mide Mukozal Bariyeri Üzerine Etkileri
The Effects of Vitamin A on Gastric Mucosal Barrier in Stress Induced Rats (2259 defa görüntülendi)
247 - 249
Doğan KURT, Zeki KANAY, Abdurrahman ÖNEN, Cihat GÜZEL, Orhan DENLİ, Kader CEYLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEMELER 
 Erişkinlerde Toplumdan Kazanılmış Pnömoni: Tedavi Kılavuzu-II Amerika İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Önerileri
Erişkinlerde Toplumdan Kazanılmış Pnömoni: Tedavi Kılavuzu-II Amerika İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Önerileri (4115 defa görüntülendi)
250 - 264
Çeviren: F. Şebnem ERDİNÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Akut Serebral İskemide Trombolitik Tedavi
Akut Serebral İskemide Trombolitik Tedavi (2917 defa görüntülendi)
265 - 270
Babür DORA, Şeref DEMİRKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Deney Planlaması
Deney Planlaması (1936 defa görüntülendi)
271 - 274
Vildan SÜMBÜLOĞLU, Kürşat AKYÜZ, Kadir SÜMBÜLOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 İnternette Bibliyografik Tarama: Medline
İnternette Bibliyografik Tarama: Medline (2451 defa görüntülendi)
275 - 279
Abdurrahman KADAYIFÇI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Medikal Perspektif
Medikal Perspektif (1768 defa görüntülendi)
280
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir