moncler prix
   
Cilt: 5 Sayı: 5 Yıl: 1998
Cilt: 5 Sayı: 5 Yıl: 1998
  Satın al  
 
 
EDİTÖRYAL 
Editörden (370 defa görüntülendi)281 - 282
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Diabetik Hastalarda Kan Viskozitesi ve Viskozitenin Diabetin Kronik Komplikasyonlarıyla İlişkisi
Blood Viscosity in Diabetic Patients and Its Relationship with Chronic Complications of Diabetes (4063 defa görüntülendi)
283 - 289
Arif YÖNEM, Bekir ÇAKIR, Ömer AZAL, Mustafa KUTLU, Ahmet ÇORAKÇI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Tinea Korporisin %1 Griseofulvin Sprey ile Topikal Tedavisi
Tinea Korporisin %1 Griseofulvin Sprey ile Topikal Tedavisi (4056 defa görüntülendi)
290 - 292
Ülker GÜL, Ali Ertan ERCAN, Saadet H. GÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Pakistan’da Akraba Evliliği ve Kardiyovasküler Hastalıklar
Inbreeding and Cardiovascular Disease in Pakistan (3181 defa görüntülendi)
293 - 295
Sajjad Aslam SHAMI, Samina JALALI, Farhat JABEEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Yaşlı Kadınlarda Osteoporozisin Değerlendirilmesinde Tibial Kemik Ultrasonografisi ile Çift Enerjili X-Işını Absorbsiyonu Metodunun Karşılaştırılması
Comparison of Ultrasound Velocity Measurement with Dual-Energy X-Ray Absorptiometry in The Assessment of Osteoporosis in Elderly Women (2694 defa görüntülendi)
296 - 299
Yavuz BAYKAL, Arif YÖNEM, Orhan TARÇIN, Bayram KOÇ, Bekir ÇAKIR, Bilgin CÖMERT, Tahir ÜNAL, Fikri KOCABALKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DENEYSEL ÇALIŞMA 
 Bir Staphylococcus epidermidis Suşundan Elde Edilen Slime Maddesine Karşı Mononükleer Hücrelerin Sitokin Yanıtı
Cytokine Response of Mononuclear Cells Against Staphylococcus epidermidis-Extracted Slime Substance (3545 defa görüntülendi)
300 - 304
Cemalettin AYBAY, Bülent N. TAYŞİ, Turgut İMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KISA RAPOR 
 Pre-S2 Antijeni Anti-HBs Yanıtını Etkiliyor mu? İçeriği Farklı İki Rekombinant Hepatit B Aşısının Etkinliğinin Karşılaştırılması
Pre-S2 Antijeni Anti-HBs Yanıtını Etkiliyor mu? İçeriği Farklı İki Rekombinant Hepatit B Aşısının Etkinliğinin Karşılaştırılması (3054 defa görüntülendi)
305 - 307
Yusuf Ziya ARAL, Arif BAHAR, Emin METE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Staphylococcus aureus Sepsisinde Cilt Bulguları
Staphylococcus aureus Sepsisinde Cilt Bulguları (3094 defa görüntülendi)
308 - 311
Hüseyin ÇAKSEN, Kazım ÜZÜM, Şaban YÜKSEL, Hasan Basri ÜSTÜNBAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
LİTERATÜRDEN SEÇMELER 
 Helicobacter pylori Kardia ve Ösefagus Kanseri Riskini Azaltıyor mu?
Helicobacter pylori Kardia ve Ösefagus Kanseri Riskini Azaltıyor mu? (2310 defa görüntülendi)
312 - 314
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KLİNİK YAKLAŞIM 
 Sarılık ve Ateşi Olan Bayan Hasta
Sarılık ve Ateşi Olan Bayan Hasta (2584 defa görüntülendi)
315 - 317
M. Cemil Savaş 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
OLGU SUNUMU 
 Palmoplantar Püstülotik Artro-Osteitis: Bir Olgu Sunumu
Palmoplantar Pustulotic Arthro-Osteitis: A Case Report (7506 defa görüntülendi)
318 - 321
H. Şenol COŞKUN, Refik Ali SARI, Mehmet ŞAHİN, Murat TURGAY, Gülay KINIKLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEMELER 
 Diabetes Mellitusun Güncel Tedavisi-I Genel İlkeler, Diyet ve Egzersiz
Diabetes Mellitusun Güncel Tedavisi-I Genel İlkeler, Diyet ve Egzersiz (4503 defa görüntülendi)
322 - 331
Miyase BAYRAKTAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Antikoagülan Tedavi İlkeleri
Antikoagülan Tedavi İlkeleri (5022 defa görüntülendi)
332 - 338
İbrahim Celalettin HAZNEDAROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Klinik ve Saha Araştırmalarında Anket Yöntemi ile Veri Derleme
Klinik ve Saha Araştırmalarında Anket Yöntemi ile Veri Derleme (2318 defa görüntülendi)
339 - 343
Vildan SÜMBÜLOĞLU, Hafize SEZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 İnternette Tıbbi Bilgi Kaynakları: Periyodik Yayınlar
İnternette Tıbbi Bilgi Kaynakları: Periyodik Yayınlar (4913 defa görüntülendi)
344 - 348
Abdurrahman KADAYIFÇI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Bilimsel Makalelerde “Gereçler ve Yöntem” Bölümünün Yazılması
Bilimsel Makalelerde “Gereçler ve Yöntem” Bölümünün Yazılması (2408 defa görüntülendi)
349 - 350
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir