moncler prix
   
Cilt: 5 Sayı: 6 Yıl: 1998
Cilt: 5 Sayı: 6 Yıl: 1998
  Satın al  
 
 
EDİTÖRYAL 
Editörden (22 defa görüntülendi)351 - 352
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Mikobakterium Tüberkülozis İnfeksiyonu Tanısında Bronş Lavajının PCR ile Değerlendirilmesinin Klinik Kullanımı
Clinical Utility of Bronchial Washings Polymerase Chain Reaction Evaluation in the Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis Infection (1880 defa görüntülendi)
353 - 359
Canan HASANOĞLU, Zeki YILDIRIM, Nurhan KÖKSAL, Münire GÖKIRMAK, Selami GÜNAL, Rıza DURMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Behçet Hastalığı’nda Akciğer Tutulumu
Pulmonary Involvement in Behçet’s Disease (1521 defa görüntülendi)
360 - 364
Turan ACICAN, Akın KAYA, Özlem Ural GÜRKAN, Münire GÖKIRMAK, Belma ÇOBANLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Acil Serviste Kardiyopulmoner Resusitasyon Uygulanan Hastalarda End-Tidal CO2 Monitorizasyonunun Rolü
End-Tidal CO2 Monitoring in Patients Undergoing Cardiopulmonary Resuscitation in the Emergency Department (1770 defa görüntülendi)
365 - 370
Özgür KARCIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Anemi Saptanan Poliklinik Olgularımızda Gastrointestinal Sistem Patolojileri
Gastrointestinal Diseases in Our Outpatients with Anemia (2830 defa görüntülendi)
371 - 375
Murat SARUÇ, Şerife ARSLAN, Gamze GÖKSEL, Şafak YÜKSEL, Ertan ÖZDEMİR, Bülent ÖZGÜR, Ahmet MEMİŞ, Hakan YÜCEYAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 İnsülin Bağımlı Diabetes Mellitusda Myokard Fonksiyon Değişikliklerinin Ekokardiografi ile Değerlendirilmesi
Echocardiographic Evaluation of Changes in Myocardial Functions in Insulin Dependent Diabetes Mellitus (1813 defa görüntülendi)
376 - 381
Murat SÖKER, Murat ELEVLİ, Metin KILINÇ, Mehmet KERVANCIOĞLU, Alpay ÇAKMAK, Fuat GÜRKAN, Ahmet YARAMIŞ, Kenan HASPOLAT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Postmenopozal Kadınlarda Alendronat Tedavisinin Kemik Mineral Dansitesi ve Biyokimyasal Markerler Üzerine Etkisi
The Effect of Alendronate Treatment on Bone Mineral Density and Biochemical Markers in Postmenopausal Women (1395 defa görüntülendi)
382 - 384
Orhan TARÇIN, Yavuz BAYKAL, Arif YÖNEM, Bayram KOÇ, Zülfikar POLAT, Bekir ÇAKIR, Tahir ÜNAL, Fikri KOCABALKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kronik Ürtikerde Hepatit A, B, C Virus Seroprevalansı
Kronik Ürtikerde Hepatit A, B, C Virus Seroprevalansı (1640 defa görüntülendi)
385 - 387
Ülker GÜL, Mustafa Aydın ÇEVİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DENEYSEL ÇALIŞMA 
 Sigara Dumanına Maruz Kalan Sıçanlarda Aortanın Histopatolojik Değişiklikleri ve Element İçerikleri
Element Contents and Histopathological Changes of Aorta in Smoke-Exposed Rats (1924 defa görüntülendi)
388 - 392
Mustafa Cihat AVUNDUK, Serdar YARDIMCI, Kadirhan SUNGURLUOĞLU, Levent KURNAZ, Cem KOÇKAR, Tuncay DELİBAŞI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KISA RAPOR 
 Postmenapozal Hastalarda Alendronat Kullanımının Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi
Postmenapozal Hastalarda Alendronat Kullanımının Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi (2106 defa görüntülendi)
393 - 394
Ersin ODABAŞI, Mustafa TURAN, Mustafa KUTLU, Bekir ÇAKIR, Arif YÖNEM, Çağlayan ÖZDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
LİTERATÜRDEN SEÇMELER 
 Obezitenin İlaçla Tedavisinde Diazoksidin Etkinliği
Obezitenin İlaçla Tedavisinde Diazoksidin Etkinliği (1666 defa görüntülendi)
395 - 398
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KLİNİK YAKLAŞIM 
 Arka Mediasten Kitlesi Olan Genç Bayan Hasta
Arka Mediasten Kitlesi Olan Genç Bayan Hasta (2693 defa görüntülendi)
399 - 401
Dr. Akın KAYA, Dr. Gökhan ÇELİK, Dr. Doğanay ALPER, Dr. Şinasi YAVUZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
OLGU SUNUMU 
 Metil Alkol İntoksikasyonu: Bir Olgu Nedeniyle
Methyl Alcohol Intoxication: A Case Report (1653 defa görüntülendi)
402 - 405
Zehra ABDULKADİROĞLU, Abdullah UYSAL, Şerife ACAROĞLU, Nurhan İLHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEMELER 
 Diabetes Mellitusun Güncel Tedavisi-II Oral Hipoglisemikler
Diabetes Mellitusun Güncel Tedavisi-II Oral Hipoglisemikler (1936 defa görüntülendi)
406 - 415
Miyase BAYRAKTAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Değişkenler Arası İlişkilerin İncelenmesi
Değişkenler Arası İlişkilerin İncelenmesi (1653 defa görüntülendi)
416 - 419
Vildan SÜMBÜLOĞLU, Reha ALPAR, Pınar ÖZDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 İnternet ve Hekim İnternette Tıbbi Bilgi Kaynakları
İnternet ve Hekim İnternette Tıbbi Bilgi Kaynakları (1888 defa görüntülendi)
420 - 423
Abdurrahman KADAYIFÇI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Bilimsel Makalelerde "Sonuçlar" Bölümünün Yazılması
Bilimsel Makalelerde "Sonuçlar" Bölümünün Yazılması (1501 defa görüntülendi)
424
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir