moncler prix
   
Cilt: 4 Sayı: 5 Yıl: 1997
Cilt: 4 Sayı: 5 Yıl: 1997
  Satın al  
 
 
 
 İnsüline Bağımlı Diyabetik Çocuk ve Adolesanlarda Beslenme Durumu
The Nutritional Habits of Insulin Dependent Diabetic Children and Adolescents (3932 defa görüntülendi)
283 - 290
Muazzez GARİBAĞAOĞLU, Nurçin SAKA, Nevin CİĞERİM, Halim İŞSEVER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Steroid Kullanmayan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Karbonhidrat Metabolizması Değişiklikleri
The Changes Carbonhydrate Metabolism in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2891 defa görüntülendi)
291 - 295
Yalçın ASLAN, Pınar ERGÜN, Bülent ÖDEMİŞ, Yurdanur ERDOĞAN, Serdar GÜLER, Rüştü SERTER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Anjiografi ile Koroner Arter Hastalığı Tanısı Konan Hastalarda Serum Lipid Profili
Serum Lipid Profile in Angiographically Defined Coronary Artery Disease (1430 defa görüntülendi)
296 - 302
Abdurrahim KOÇYİĞİT, İdris AKKUŞ, Hüseyin VURAL, Hasan GÖK, Mehmet ÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Gebelerde Hepatit B Virusu İnfeksiyonu Sıklığı ve Bebeğe Vertikal Geçişin Araştırılması
Prevalance of Hepatitis B Virus Infection Among Pregnant Women and Vertical Transmission to the Newborn (2915 defa görüntülendi)
303 - 307
Metin ÇAPAR, A. Hakan BAYAZIT, Emel TÜRK ARIBAŞ, Mustafa ALTINDİŞ, Ali ACAR, İsmet KARAKUYU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Koroner Stent Olgularımızın Erken Sonuçları
Early Results of Patients with Coronary Stent Implantation (1628 defa görüntülendi)
308 - 314
Hasan GÖK, Hüseyin TELLİ, Bayram KORKUT, Mehmet TOKAÇ, Gülay KORKMAZ, V. Gökhan CİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Sol Ventrikül Yalancı Anevrizması: Bir Olgu Nedeniyle
Left Ventricular Pseudoaneurysm: A Case Report (1506 defa görüntülendi)
315 - 318
Adnan ABACI, Veli BAVAFA, Giray KABAKCI, Lale TOKGÖZOĞLU, Sırrı KES 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Tüberküloz Tedavisi Sırasında Progresyon Gösteren Multipl İntrakranial Tüberkülomalar: Olgu Sunumu
Progression of Multiple Intracranial Tuberculomas During Tuberculosis Treatment (2510 defa görüntülendi)
319 - 323
Fatih NADİRLER, Sema ÖNCÜL CANBAKAN, İlhan GÖKTAY, Hakan ALTINBAŞ, Yılmaz BAŞER, Uğur KOŞAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Pseudotumoral Hepatik Tüberküloz: Bir Olgu Sunumu
Pseudotumoral Hepatic Tuberculosis: A Case Report (1304 defa görüntülendi)
324 - 327
Halil KURT, Hande ARSLAN, Serap HIZEL, Hadi YAŞA, Zişan ÖZGÜLER, Emin TEKELİ, Kadri BACACI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Halsizliği ve Ağrıları Olan 56 Yaşındaki Bayan Hasta
Halsizliği ve Ağrıları Olan 56 Yaşındaki Bayan Hasta (1908 defa görüntülendi)
328 - 329
Ali KOŞAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Enteral Beslenmenin Önemi ve Perkütan Endoskopik Gastrostomi
Enteral Beslenmenin Önemi ve Perkütan Endoskopik Gastrostomi (1442 defa görüntülendi)
330 - 334
Yusuf AKCAN, Serap ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Vitreoretinal Cerrahide Endikasyonlar ve Zamanlama
Vitreoretinal Cerrahide Endikasyonlar ve Zamanlama (1845 defa görüntülendi)
335 - 340
Oya TEKELİ, Emin GÜRSEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Probleme Uygun Biyoistatistik Yöntemlerin Seçilmesi: I. Genel Yaklaşım
Probleme Uygun Biyoistatistik Yöntemlerin Seçilmesi: I. Genel Yaklaşım (1240 defa görüntülendi)
341 - 344
Vildan SÜMBÜLOĞLU, Kürşat AKYÜZ, Kadir SÜMBÜLOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kardiyak Metastaz: 40 Olgunun İncelenmesi
Kardiyak Metastaz: 40 Olgunun İncelenmesi (1192 defa görüntülendi)
345 - 347
Süleyman ALICI, Kürşat UZUN, Süleyman TÜRK, Ali BAYRAM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Editöre Mektuplar
Letters to the Editor (1161 defa görüntülendi)
348 - 349
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Medikal Perspektif: Etkin Konuşma
Medikal Perspektif: Etkin Konuşma (1219 defa görüntülendi)
350
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir