moncler prix
   
Cilt: 4 Sayı: 4 Yıl: 1997
Cilt: 4 Sayı: 4 Yıl: 1997
  Satın al  
 
 
 
 Kronik Şizofren Hastalarda Klorpromazin ve Sülpirid'e Yanıt: Karşılaştırılmalı Bir Çalışma (12 defa görüntülendi)213 - 216
Behcet COŞAR, Zehra ARIKAN, Erdal IŞIK 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği ile Frajil-X Sendromu Arasındaki Bağlantının Biyokimyasal Analizler ile Gösterilmesi (13 defa görüntülendi)217 - 220
Gülseren BAĞCI, Hüseyin BAĞCI, Saadet GÜMÜŞLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Etomidatın Plazma Kolinesteraz Düzeylerine Etkileri (11 defa görüntülendi)221 - 224
Ayşegül CEYHAN, Nurten ÜNAL, Solmaz GÜNAL, Süreyya GÜLTEKİN, Nisa YILMAZ, Akif AKGÜN, Ekmel OLCAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Postpartum Maternal Trombosit Sayısı (16 defa görüntülendi)225 - 227
Babür KALELİ, İlknur KALELİ, Erdal AKTAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Uyku Yoksunluğunun Serum Demir, Bakır ve Çinko Düzeylerine Etkileri (18 defa görüntülendi)228 - 231
Levent ÖZTÜRK, Tevfik GÜLYAŞAR, Derviş ÖZÇELİK, H. Oktay SEYMEN, Hakan KAYNAK, Lütfi ÇAKAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Karaciğer Sirozlu Hastalada QT İnterval Değişikliklerinin Değerlendirilmesi (14 defa görüntülendi)232 - 235
Özcan YILMAZ, Levent ALTINTOP, Metin ESER, Nihat TEKDEN, Nadir KAYA 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Sol Pulmoner Hipoplazili Asemptomatik Erişkin Atnalı Akciğeri Olgusu (10 defa görüntülendi)236 - 239
Behçet K. ENER 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Erişkin Dönemde Aortopulmoner Pencere ve Membranöz Tip İnterventriküler Septum Anevrizması:
2 Olgu Sunumu (10 defa görüntülendi)
240 - 243
Bayram KORKUT, Hasan GÖK, Ali ÖZEREN 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Klinik Yaklaşım: Halsizliği ve Kardiyak Üfürümü Olan 61 Yaşında Bayan Hasta. (16 defa görüntülendi)244 - 245
Ali KOŞAR, İbrahim C. HAZNEDAROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Dünden Bugüne Sağlıklı Beslenme Kavramı (17 defa görüntülendi)246 - 256
Muazzez GARİBAĞAOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Small Bowel Transplantation in Children: An Update for 1997 (9 defa görüntülendi)257 - 260
İsmail Haluk GÖKÇORA 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Ektopik Hormon Sentezi (16 defa görüntülendi)261 - 271
A. Gökhan ÖZGEN, Candeğer YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Biyoistatistiğin Bilinçli Kullanımı Etkileyebilecek Faktörler (9 defa görüntülendi)272 - 273
Vildan SÜMBÜLOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Two Cases of Cyclopia (9 defa görüntülendi)274 - 275
Müzehher GÜVENÇ, Hüseyin GÜVENÇ, A. Denizmen AYGÜN, Zuhal YUMBUL, Filiz YAŞAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
Editöre Mektuplar276 - 278
Medikal Perspektif: Hızlı ve Etkin Okuma279 - 280
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir