moncler prix
   
Cilt: 14 Sayı: 4 Yıl: 2007
Cilt: 14 Sayı: 4 Yıl: 2007
  Satın al  
 
 
 
 Toplum Kökenli Pnömoniler: Tanım, Sorunun Boyutu ve Epidemiyolojik Özellikler
Community-Acquired Pneumonia: Definition, Extent of the Problem and Epidemiological Features (2610 defa görüntülendi)
175 -178
Dr. Ayşın ŞAKAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Pnömoni Patogenezi
Pathogenesis of Pneumonia (5163 defa görüntülendi)
179 - 190
Dr. Zeynep GÜLAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Toplum Kökenli Pnömonilerde Tanısal Yöntemler
Diagnostic Methods in Community-Acquired Pneumonia (2530 defa görüntülendi)
191 - 194
Dr. Oğuz KILINÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Toplum Kökenli Pnömoni Tanısında Mikrobiyolojik İncelemelerin Yeri ve Önemi
The Significance of Microbiological Examination in Diagnosis of Community-Acquired Pneumonia (3977 defa görüntülendi)
195 - 205
Dr. Zeynep GÜLAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Toplum Kökenli Pnömonilerde Hasta Gruplamaları ve Ampirik Tedavi Seçenekleri
Grouping Patients and Empirical Treatment Options in Community-Acquired Pneumonia (4095 defa görüntülendi)
206 - 214
Dr. Osman Nuri HATİPOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Toplum Kökenli Pnömoniler: Kısa Süreli ve Ardışık Tedaviler
Community-Acquired Pneumonia: Short Length and Sequential Therapies (2508 defa görüntülendi)
215 - 220
Dr. Aykut ÇİLLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir