moncler prix
   
Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 1997
Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 1997
  Satın al  
 
 
 
 Sektretuvar Otitis Medianın Patogenezinde Adenoid Dokusundaki Mast Hücrelerinin Rolü (14 defa görüntülendi)143 - 146
Harun DOĞRU, Orhan GEDİKLİ, Gülsen AYDIN, Fehmi DÖNER, Aliye SARI, Mustafa KILIÇKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Prematüre Sepsisinde İntravenöz İmmünglobulin Kullanımı (15 defa görüntülendi)147 - 152
Sema ÖZSOY, Gülten TANYER, Yıldız DALLAR, Ayşe SERDAROĞLU, Tülin GÖKMEN, Arzu KAÇAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Alkol İçiminin Serum Lipid Profili Üzerine Etkileri (26 defa görüntülendi)153 - 158
Hüseyin VURAL, İdris AKKUŞ, Abdurrahim KOÇYİĞİT, Bünyamin KAPTANOĞLU, Sadık BÜYÜKBAŞ, Mehmet AKÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Akut X Işını Uygulamasının Rat Testindeki Germ Hücreleri ve Leydig Hücreleri Üzerindeki Etkileri (12 defa görüntülendi)159 - 162
Serdar YARDIMCI, M. Cem KOÇKAR, Selma KARAAHMETOĞLU, Mustafa CENGİZ, M. Cahit AVUNDUK,
Tuncay DELİBAŞ, Osman MÜFTÜOĞLU
 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Koroner Arter Hastalığında QTc İntervali, QT Dispersiyonu, Sistolojik Ejeksiyon Zamanı ve
Sol Ventrikül Fonksiyonları Arası İlişkiler (13 defa görüntülendi)
163 - 166
Mehmet KABUKÇU, Adnan ABACI, Giray KABAKÇI, Lale TOKGÖZOĞLU, Kenan ÖVÜNÇ,
Serdar AKSÖYEK, Ali OTO, Sırrı KES
 
[Özet ] [PDF ] 
  
 S.B. Ankara Hastanesi Yenidoğan Fenilketonüri Tarama Sonuçları (12 defa görüntülendi)167 - 170
Gülten TANYER, Yıldız DALLAR, Ayşe SERDAROĞLU, Selda HIZEL, Yusuf GÖKTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Onyedi Yaşında Bir Hastada X'e Bağlı Agammaglobulinemi (14 defa görüntülendi)171 - 174
F. Sema OYMAK, Munis DÜNDAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Pnömatozis Sistoides İntestinalis (3 Olgu Nedeniyle) (18 defa görüntülendi)175 - 179
Müfide Nuran AKÇAY, Fehmi ÇELEBİ, Yavuz ÇAPAN, Ali KILIÇ, Tahsin DEMİRTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Klinik Yaklaşım: Halsizliği ve İştahsızlığı Olan 61 Yaşındaki Bayan Hasta (30 defa görüntülendi)180 - 181
Ali KOŞAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Nörolojik Hastalıkların Patogenez ve Tedavisinde İnterferonların Yeri (13 defa görüntülendi)182 - 187
Levent Sinan BİR 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Adenovirus İnfeksiyonları (22 defa görüntülendi)188 - 195
Serdar TUNCER, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Biyoistatistiğin Bilinçli Kullanımını Etkileyebilecek Faktörler (12 defa görüntülendi)196 - 197
Vildan SÜMBÜLOĞLU, Kürşat AKYÜZ; Kadir SÜMBÜLOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Kısa Rapor: Çocukluk Çağı Malignitelerinde Hepatit B Enfeksiyonuna Karşı Pasif ve Aktif Bağışıklama (13 defa görüntülendi)198 - 200
Bülent ZÜLFİKAR, Öner ÖZDEMİR, Leyla AĞAOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Kısa Rapor: Hemodiyaliz Hastalarında Mortalite Sebeplerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi (17 defa görüntülendi)201 - 204
Ali KOŞAR, Mahmut DALMAZ, Mehdi YEKSAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
 İnfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Başvuranlar Arasında Viral Hepatitler ile İlişkili Olguların Değerlendirilmesi (17 defa görüntülendi)205 - 206
Fügen ÇOKCA, Emin TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
Editöre Mektuplar (3 defa görüntülendi)207 - 208
Medikal Perspektif: Hızlı ve Etkin Okuma (3)209 - 210
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir