moncler prix
   
Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 1997
Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 1997
  Satın al  
 
 
 
 Astemizolün Sıçan Tükrük Bezlerine Etkisi: Işık ve Elektron Mikroskopisi Çalışması (23 defa görüntülendi)3 - 6
Gürsel DURSUN, Aydın ACAR, Mustafa SARGON, Gülen AKYOL, Çetin CUHRUK 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Doğumda Epidural Analjezi Etkilerinin Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi (18 defa görüntülendi)7 - 11
Mehmet ORAL, İbrahim AŞIK, Feyhan ÖKTEN, Enver ÖZGENCİL, Handan CUHRUK,
Acar KOÇ, İlkkan DÜNDER
 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Koroner Arter Cerrahisinde Postoperatif Erken Dönem Sonuçlar ve Risk Faktörlerinin Etkileri (20 defa görüntülendi)12 - 16
Velit HALİT, Levent OKTAR, Volkan SİNCİ, Serdar GÜNAYDIN, Aykut ALTUNKAYA, Ali YENER,
Levent GÖKGÖZ, Halim SONCUL, M. Emin ÖZDOĞAN, Ali ERSÖZ
 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Ramatoid Artritte Aktivasyon Kriteri Olarak İnterlökin-6'nın İncelenmesi (27 defa görüntülendi)17 - 20
Taşkın ŞENTÜRK, Gülay KINIKLI, Murat TURGAY, Hüseyin TUTKAK, Murat DUMAR, Güner TOKGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Sıçan Ekzokrin Pankreasında Sistik Kompleks Oluşumu ve Morfolojik Özellikleri (18 defa görüntülendi)21 - 24
Haydar ÖZTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Pansitopeni Etyolojisinde Bruselloz: 3 Olgu Sunumu (39 defa görüntülendi)25 - 28
Ekrem ALGÜN, Hayrettin AKDENİZ, Hasan IRMAK, Turan BUZGAN, Kürşad TÜRKDOĞAN, İlyas TUNCER 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Ankilozan Spondilitli Hastaların Klinik Özellikleri (47 defa görüntülendi)29 - 32
Turan USLU, Mustafa GÜLER, Mehmet TOSUN, Cihangir EREM 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Benign Prostat Hiperplazisinde Medikal Tedavi Yaklaşımları (31 defa görüntülendi)33 - 40
Demokan EROL, Mehmet Cemil UYGUR 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Assit: Etiyoloji, Tanı, Ayırıcı Tanı (45 defa görüntülendi)41 - 52
Yılmaz ÇAKALOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Doku Kültürü (20 defa görüntülendi)53 - 57
Zeki CAN, Gökhan ADANALI, Sarper YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Klinik Yaklaşım (38 defa görüntülendi)58 - 59
İbrahim C. HAZNEDAROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Kısa Rapor: Akut Viral Hepatitte Lipoprotein (a) ve Diğer Serum Lipidleri Düzeyleri (17 defa görüntülendi)60 - 62
Mehmet A. TAŞYARAN, Necdet ÜNÜVAR, Fatih AKÇAY, Güngör AKÇAY, Şerafettin YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Kısa Rapor: Çocukluk Çağı Yanık Olgularının İrdelenmesi (21 defa görüntülendi)63 - 65
Murat ŞANAL, Ahmet KÜÇÜKÇELEBİ, Saliha GÜLEN, Adem ÖZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Kısa Rapor: Lateral Kalkaneal Flep (15 defa görüntülendi)66 - 69
Kutlu SEVİN, Gökhan ADANALI, Ali Rıza ERÇÖÇEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Medikal Perspektif: Yavaş, Yetersiz, Etkin Olmayan Okumadan Nasıl Kaçınabiliriz? (27 defa görüntülendi)70
[Özet ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir