moncler prix
   
Cilt: 19 Sayı: 1 Yıl: 2012
Cilt: 19 Sayı: 1 Yıl: 2012
   
 
 
DERLEMELER 
 Hiperlipidemiye Güncel Bakış
Current Overview of Hyperlipidemia (7368 defa görüntülendi)
1 - 8
Alpaslan KILIÇARSLAN, Gül Şerife ÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kardiyovasküler Cerrahi Sonrası Gelişen Akut Böbrek Yetmezliğinde Etyoloji ve Renal Replasman Tedavisi
The Course, Prognosis and Treatment of Acute Renal Failure After Cardiac Surgery (3391 defa görüntülendi)
9 - 15
Şebnem KARAKAN, Bekir İNAN, Fatma Nurhan ÖZDEMİR ACAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Tiroid Nodüllerine Yaklaşım
Management of Thyroid Nodules (6264 defa görüntülendi)
17 - 22
Emre BOZKIRLI, Melek Eda ERTÖRER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kontrast Madde Nefropatisi
Contrast Induced Nephropathy (4348 defa görüntülendi)
23 - 27
Ayşegül ZÜMRÜTDAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 İç Hastalıkları Yan Dalı: İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
Division of General Internal Medicine: Occupational Health and Occupational Diseases (4504 defa görüntülendi)
29 - 37
Alpaslan KILIÇARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Huzurevi Sakinlerinin Malnütrisyon Prevalansı ve Sarkopeni ile İlişkisi
Prevalence of Malnutrition in Nursing Homes and its Association with Sarcopenia (6384 defa görüntülendi)
39 - 46
Bülent SAKA, Sibel AKIN, Fatih TUFAN, Gülistan BAHAT ÖZTÜRK, Selçuk ENGİN, Esad KARIŞIK, Hilal ÖZKAYA, Nurullah YÜCEL, M. Akif KARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Yaşlı Bireylerde 25-OH-D Vitamini Düzeyleri ile Lenfosit Alt Tiplerinin İlişkisi
Association of 25-OH Vitamin D Levels with Lymphocyte Subgroups in the Elderly (8032 defa görüntülendi)
47 - 58
Fatih TUFAN, Bayram KIRAN, Ziver ŞAHİN, Meral ÇIPLAK, Vahit KIRAN, Aras TURAN, Bülent SAKA, Gülistan BAHAT ÖZTÜRK, Sibel AKIN, Aslı TUFAN, Selim BADUR, M. Akif KARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KISA OLGU SUNUMU 
 Sarkoidoz Nedeniyle Steroid Tedavisi Verilen ve Ardından Agreve Olup Tanı Konulan Cushing Sendromu
Cushing Syndrome; Clinically Diagnosed with the Aggrevation of the Symptoms After Steroid Treatment for Sarcoidosis (3183 defa görüntülendi)
59
Özgen Ahmet YILDIRIM, Timur Selçuk AKPINAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir