moncler prix
   
Cilt: 19 Sayı: 3 Yıl: 2012
Cilt: 19 Sayı: 3 Yıl: 2012
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 Ankilozan Spondilitte Güncel Farmakolojik Tedavi
Current Pharmacologic Treatment of Ankylosing Spondylitis (5036 defa görüntülendi)
111 - 117
Emine Duygu ERSÖZLÜ BOZKIRLI, Ahmet Eftal YÜCEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kemik Metastazlarına Yaklaşım
Approach to Bone Metastases (3760 defa görüntülendi)
119 - 124
Zeynep ÇETİN, Süleyman BÜYÜKBERBER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Yaşlıda Hipertansiyon
Hypertension in the Elderly (3230 defa görüntülendi)
125 - 129
Hasan Şükrüllah MİCOZKADIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Sistemik Sklerozda Kalp Tutulumu
Cardiac Involvement in Systemic Sclerosis (5088 defa görüntülendi)
131 - 137
Ali DENİZ, Ayhan USAL, Onur Sinan DEVECİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Vitaminlerin Yaşamımızdaki Yeri Nedir, Ne Olmalıdır?
What is the Role in Our Lives Vitamins, What Should Be? (6358 defa görüntülendi)
139 - 143
Şerife Gül ÖZ, Alpaslan KILIÇARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salınımı Sendromu
Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (4703 defa görüntülendi)
145 - 151
Muhammet Murat ÇELİK, Ali KARAKUŞ, Erhan YENGİL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KLİNİK ÇALIŞMA 
 Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Geçiren Geriatrik Hastaların Uzun Süreli Takipte Mortalite ve Tekrar Kanama Açısından İncelenmesi
Evaluation of Recurrence and Mortality Rate in Geriatric Patients with Acute Upper Gastrointestinal System Bleeding on Long-Term Follow-up (3525 defa görüntülendi)
153 - 160
Şengül AYDIN, Osman KARA, Güzin ZERENÖZTÜRK, İlker CORDAN, Kadem ARSLAN, Mehmet Ali ÇIKRIKCIOĞLU, Mehmet HURŞİTOĞLU, Yücel ARMAN, Tufan TÜKEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KISA OLGU SUNUMU 
 Toraks Yerleşimli Paratiroid Karsinomu: Olgu Sunumu
Intrathoracic Parathyroid Carcinoma: A Case Report (2526 defa görüntülendi)
161 - 162
Emre BOZKIRLI, Okan BAKINER, Melek Eda ERTÖRER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir