moncler prix
   
Cilt: 20 Sayı: 2 Yıl: 2013
Cilt: 20 Sayı: 2 Yıl: 2013
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 İnsülin Direnci Tedavisinde Pioglitazon ve Klinik Kullanımı
Effects of Pioglitazone in Patients with Insulin Resistance (4200 defa görüntülendi)
49 - 53
Mustafa KUTLU, Kamil BAŞKÖY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Uzun Süreli Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı ve Pantoprazolün 15 Yıllık Çalışma Sonuçları
Study Results on Long-Term Use of Proton Pump Inhibitors and 15-Years with Pantoprazole (4821 defa görüntülendi)
55 - 63
Birol ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Diyabetin Mikrovasküler ve Makrovasküler Komplikasyonlarında Biyobelirteçlerin Yeri
Biomarkers in Microvascular and Macrovascular Complications of Diabetes (4023 defa görüntülendi)
65 - 72
Kadriye AYDIN, Alper GÜRLEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kanserde Tarama ve Erken Tanı
Cancer Screening and Early Diagnosis (4570 defa görüntülendi)
73 - 90
Ömer DİZDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KLİNİK ÇALIŞMA 
 Kontrast Madde Nefropatisinin Erken Tanısında NGAL'in Yeri ve Prognostik Önemi
The Role of NGAL in the Early Detection of Contrast Media Induced Nephropathy (4494 defa görüntülendi)
91 - 95
Şahin LAÇİN, Murat KÖSE, Timur Selçuk AKPINAR, Seyit Mehmet KAYACAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KISA OLGU SUNUMU 
 Nörofibromatozis-1 Tanısı Konulan Hastada Stanford Tip B Aortik Diseksiyon
Stanford Tip B Aortic Dissection in a Patient with Neurofibromatosis-1 (4313 defa görüntülendi)
97 - 98
Nilay Şengül SAMANCI, Meryem TAHMAZ, Selma ERDOĞAN DÜZCÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir